Novice

14. junij, 2016
Prenova in oživitev soseske Planina

Kranj, 14. junij 2016 - Stanovanjska soseska Planina v Kranju velja za največje stanovanjsko naselje v celotni gorenjski regiji. V njej živi približno 16.000 stanovalcev, kar pomeni več kot četrtino vseh občank in občanov. Danes je soseska z tako visoko gostoto prebivalcev potrebna fizične in socialne prenove.


Skupina za prenovo in oživitev soseske Planina se kot multidisciplinarna skupina celostno in skupnostno loteva projekta prenove enega največjih stanovanjskih naselij v Sloveniji. V projektu prenove sodeluje pet oddelkov kranjske občinske uprave, štiri krajevne skupnosti, sedem nevladnih organizacij in skupina prebivalcev soseske Planina, ki ugotavljajo stanje in kakovost bivanja na Planini, oblikujejo skupnostne rešitve ter celostni načrt prenove in oživitve naselja. Način identifikacije in analize urbanističnih in socialnih problemov, postopki vključevanja laične in strokovne javnosti ter predvsem aktivna participacija prebivalstva pri oblikovanju skupnostnih rešitev celostne prenove so za naš prostor v smislu prostorskega poseganja in vsebinskega pristopa pionirski. Med mestnimi občinami je že zanimanje (Nova Gorica in nekatere druge), da bi snovalci prenove in pristopa k prenovi z aktivnim sodelovanjem prebivalcev primer naše dobre prakse predstavili tudi njim.


»Zelo sem zadovoljen, saj sem se udeležil zaključka delavnic, kjer sem se pogovarjal z domačini, ki so se udeleževali šestih različnih delavnic. Pokazali so mi projekte, vesel pa sem bil, ker se je izkazalo, da je tisto, kar smo pripravljali na občini, kar je pripravljala stroka, zelo podobno temu, kar si  želijo domačini na Planini. Dobra novica je tudi to, da so to projekti, za katere lahko zaprosimo za evropska sredstva, zato smo v Trajnostni urbani strategiji to predvideli. Med pogovori sem ugotovil tudi to, da domačini, ki  pripravljajo projekte, potrebujejo veliko informacij. Veliko je predlogov, za katere smo že slišali, pa vemo, da niso izvedljivi, ali zaradi lastništva ali prostorskega načrta. Bi pa rekel, da je kar okoli osemdeset odstotkov stvari, o katerih se strinjamo, zato bo lažje dobiti soglasje domačinov, ki ga bomo potrebovali pri izdelavi projektne dokumentacije,« je že marca 2016 dejal župan Boštjan Trilar.
Delavnice so pokazale:
•    da si prebivalci želijo raznovrstnih sprememb v smeri izboljšanja kakovost bivanja v soseski,
•    želijo si aktivnosti in programe za različne starostne skupine in vse generacije,
•    želijo si notranjih, zunanjih, skupnostnih prostorov, kjer bi lahko programi delovali,
•    želijo si, da bi jim pri tem pomagale različne organizacije, ki že delujejo v Kranju,
•    in tisto, kar je najbolj pomembno, udeleženci delavnic so pripravljeni prevzeti odgovornost in organizirati različne aktivnosti v soseski. Poleg pomoči sostanovalcev oz. prebivalcev soseske si želijo pomoč tudi s strani neke vrste koordinacijska telesa oz. nekakšne pisarne, ki bi delovala v soseski.

Kaj se že dogaja
Obnovljene so bile oznake za intervencijske poti na Gubčevi ulici, postavljena cvetlična korita na Cesti jake Platiše, urejen poučni zeliščni park pred osnovno šolo Jakoba Aljaža ter postavljene ploščice o varnostnih informacijah semaforiziranih križišč za slepe in slabovidne.

Lokalna pisarna urbane prenove
Eno izmed učinkovitejših orodij, ki ga evropska mesta že več desetletij uporabljajo za podporo urbani prenovi, so lokalne pisarne urbane prenove, ki jo v Kranju pilotno uvajamo na primeru Planine.
Začetki segajo v leto 2008 s projektom COBRAMAN, z namenom usposabljanja kadra za urbano prenovo, v tem primeru industrijskega degradiranega območja. Nadaljevanje sledi 2015/2016, ko Mestna občina Kranj ustanovi skupino za prenovo in oživitev Planine.
Namen pisarne: priprava in vodenje projektov, osebno svetovanje za prebivalce (v zvezi s prenovo, prometom, bivalnimi razmerami in drugim), organizacija in izvedba dogodkov, delavnic, razstav, izdajanje novic in informiranje in podobno.

Novo otroško igrišče
Načrtujemo postavitve centralnega otroškega igrišča na Planini, ki bo locirano na Hujah ob vrtcu Mojca, na območju med Ulico Nikole Tesle in Ulico Gorenjskega odreda. Otroško igrišče bo urejeno na območju, ki meri približno 920 m2. Poleg prostora za otroško igro in vzpodbujanje motoričnih sposobnosti je poudarek na ohranjanju parkovnega značaja prostora, raznolikosti materialov in zgibanosti terena ter ureditvi prijetnih prostorov za posedanje. Postopki za izvedbo igrišča so v teku.