Novice

23. december, 2013
PREDNOVOLETNI OBISK PRI UPORABNIKIH SOCIALNIH PROGRAMOV

Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj je tako kot vsako leto tudi v decembru 2013 obiskal Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih, Zavetišče za brezdomce in Razdelilnico hrane. Na prednovoletnem obisku se mu je pridružil tudi direktor Centra za socialno delo Kranj Marjan Podbevšek.

 

Center za socialno delo Kranj za Mestno občino Kranj, njene občane in občanke izvaja programe v prostorih stavbe na Sejmišču 4, kjer so tako Center za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih, Zavetišče za brezdomce kot tudi Razdelilnica hrane.

 

Mestna občina Kranj razdelilnici zagotavlja sredstva za okoli 62 uporabnikov mesečno. Topli obroki, ki ostanejo, pa se razdelijo osebam, ki nimajo napotnice centra za socialno delo. V letu 2014 občina načrtuje povečanje sredstev, da bodo zadostovala za 70 uporabnikov mesečno. V zavetišču, katerega vodja programa je Romina Purič, je v povprečju med 20 in 30 nočnih namestitev. Na Centru za pomoč terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih omogočajo tako individualne kot tudi skupinske obravnave. Uporabnikom centra, ki ga vodi Mile Hodnik, je na voljo tudi dnevni center in možnost bivanja v stanovanjski skupini.

 

Ob prednovoletnem obisku je župan Mohor Bogataj uporabnikom socialnih programov podaril pakete dobrot in jim zaželel vse dobro v prihajajočem letu.

 

Župan Mohor Bogataj in vodja kuhinje v razdelilnici Božo Bajt

 

Od leve: direktor Centra za socialno delo Kranj Marjan Podbevšek, vodja programa Centra za pomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo zasvojenih Mile Hodnik in župan Mohor Bogataj