Novice

20. november, 2014
OBVESTILO O PRIJAVI ŠKODE ZARADI POSLEDIC POPLAV MED 6.11. IN 14.112014

Mestna občina Kranj obvešča oškodovance, da na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-14/2014-1 DGZR ter navodil za ocenjevanje škode Uprave RS za zaščito in reševanje lahko prijavijo škodo zaradi poplav v mesecu Novembru 2014, in sicer najkasneje:


Do 8.12.2014 na obrazcih in sicer;
- Obrazec 1 ocena škode na kmetijskih zemljiščih,
- Obrazec 3 ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (uničen objekt),
- Obrazec 4 ocena škode na stavbah, povzročena po naravni nesreči ( delna škoda na objektih),
-Obrazec 5 ocena škode na gradbenih inženirskih objektih ( Industrijskih cevovodih, vodnih objektih, transportna infrastruktura)

so na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.