Novice

8. maj, 2017
Kranjski župan Boštjan Trilar obiskal razvojne oddelke vrtca Mojca

V razvojnih oddelkih v enoti Mojca (Kranjski vrtci) se izvaja prilagojen program za predšolske otroke. V te oddelke so vključeni otroci s težjimi motnjami v razvoju, ki zaradi svojih potreb ne morejo biti vključeni v redni oddelek vrtca. Trenutno je v razvojne oddelke vrtca vključenih 16 otrok iz Mestne občine Kranj  ter še 14 otrok iz drugih občin.

 

Župan MO Kranj Boštjan Trilar je vrtec obiskal 5. maja 2017  z namenom, da vodstvo vrtca predstavi delovanje vrtca ter neposredno delo z otroki. Tako si je s sodelavci in zaposlenimi v vrtcu ter ravnateljico Kranjskih vrtcev Teo Dolinar ogledal delo vzgojiteljic po posameznih skupinah. Na delovnem sestanku v nadaljevanju je župan pohvalili delo ter trud vseh zaposlenih, ki izvajajo zelo zahtevne programe za otroke s posebnimi potrebami, ki pogojujejo stalno usposabljanje in dodatno izobraževanje.  Ravnateljica in zaposlene vzgojiteljice so županu predstavile tudi pomanjkanje kadrov, kar se pokaže ob odsotnostih, izobraževanjih in podobnem ter potrebo po delavnem terapevtu. Župan in ravnateljica sta se dogovorila za sistemski pristop, in sicer da se bo izdelala kadrovska in finančna shema celotnega zavoda in se bo potem iskalo rešitve tudi za razvojne oddelke vrtca Mojca.