Novice

14. marec, 2017
Po saniranem plazu v Podblici MO Kranj danes pričela s sanacijo plazu Javornik

Novembrsko deževje je v Mestni občini Kranj sprožilo zemeljski plaz na območju Kunik Bergle na Javorniku in onemogočilo dostop do skupno osmih hiš, saj je plaz odnesel del cestišča, ob plazu poškodovani vodovod pa je povzročil še dodatno škodo. Kljub temu, da je bilo območje takoj po sproženem plazu tudi delno sanirano, so bili to le začasni ukrepi, ki so prebivalcem omogočili dostop do doma. Trenutne temperature in vreme pa že omogočajo pričetek dokončne sanacije, ki jo bo marca in aprila za dobrih 45.000 evrov (brez DDV) izvedlo Vodnogospodarsko podjetje iz Kranja.

Izvajalec dokončne sanacije je Vodnogospodarsko podjetje, d. d., iz Kranja, vrednost del znaša 45.703 evrov (brez DDV) oziroma 55.758 evrov (z DDV). V sklopu sanacije plazu je predviden: ureditev brežine iz armirane zemljine za stabilizacijo brežine pod cesto, izvedba manjše kamnite zložbe za stabilizacijo brežine nad cesto in dokončna ureditev ceste z odvodnjavanjem meteorne vode ter asfaltiranjem.

Dela bodo potekala predvidoma do sredine aprila 2017, in sicer v dveh fazah: v prvi fazi bo na spodnjem delu pod cesto izvedena brežina iz armirane zemljine, v drugi fazi pa bodo izvedena dela za ureditev ceste, ki vključujejo izdelavo spodnjega in zgornjega ustroja ceste ter ureditev odvodnjavanja meteornih voda. Dostop za stanovalce v prvi fazi izvedbe ne bo omejen, v drugi fazi pa se bo izvajalec karseda prilagodil tamkajšnjim prebivalcem in poskrbel, da bo dostop oviran čim manj.