Novice

19. marec, 2014
REŠEVANJE KANALIZACIJE ZA INDUSTRIJSKO CONO V LAZAH V STRAŽIŠČU

Kranj, 19. marec 2014 – V prostorih Mestne občine Kranj so se sestali predstavniki občine in podjetij, ki delujejo na območju industrijske cone v Lazah v Stražišču. Namen pogovora je bil poiskati skupno rešitev za ureditev komunalne infrastrukture na tem območju. Potreba po ukrepanju je postala preča potem, ko je podjetje Ekorel zaprosilo za okoljevarstveno dovoljenje za novo napravo za obdelavo nevarnih odpadkov. Okoliški prebivalci so se povezali v iniciativno skupino in zahtevali ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, saj že več let opažajo izpuste snovi, ki onesnažujejo vodotok na tem območju.


Župan Mohor Bogataj je po sestanku s podjetniki povedal: »Očitno sta civilna iniciativa in zbor krajanov prinesla svoje rezultate, kajti zadeve so se začele intenzivno premikati. Danes smo imeli sestanek z vsemi lastniki oziroma direktorji podjetji v tej industrijski coni. Dogovorili smo se, da Mestna občina Kranj do 15. maja 2014 pripravi idejni projekt komunalne ureditve te cone, ki bo zajemal tako kanalizacijo kot tudi potrebe po vodi. Prav tako bo vključena oskrba z električno energijo in plinom. Na drugi stani pa je v Stražišču oziroma na Lazah še ena ekološka bomba, torej tako imenovano odlagališče odpadkov, kamor so se včasih vozili sodi olj, odpadne gume in tako naprej. Tako da se zna zgoditi, da bo tudi tukaj en vir izcednih voda, umazanije, ki se izteka v potok. Sedaj je naša naloga, da skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje najdemo rešitev za to ekološko bombo, ki se tukaj nahaja že 30, 40 let. To je pa druga smer reševanja problema, za katerega lastniki podjetji niso nič krivi. To je pač zgodovina Stražišča in enkrat je treba tudi to zadevo odpreti.«


Župan je še povedal, da je za letos predvidena priprava dokumentacije za izvedbo kanalizacije, sama gradnja pa bi, če ne bi bilo kakšnih nepredvidenih zapletov, lahko stekla prihodnje leto.