Novice

15. september, 2017
Gasilsko reševalna služba Kranj nadaljuje z aktivnostmi znotraj evropskega projekta »Postanimo odporni na nesreče«.

Gasilsko reševalna služba Kranj v slopu sodelovanja v evropskem projektu DIRECT – Disaster REsilient Communities and Towns ali Postanimo odporni na nesreče, katerega cilj je ozaveščanje širše lokalne skupnosti, javnih ustanov in vzgojno-izobraževalnih zavodov v regiji na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, nadaljuje z novo serijo aktivnosti s področja samozaščite oz. varstva pred vsemi vrstami nesreč. Z aktivnostmi želijo Kranjčanke in Kranjčane informirati, ozaveščati in izobraževati o pomenu priprav na morebitne nesreče, ki nas lahko doletijo sleherni dan, ter o načinih, kako nanje ustrezno reagirati. 

 

 

V sklopu projekta bo GRS Kranj skupaj z izbranimi lokalnimi osnovnimi šolami organizirala in izvedla vrsto delavnic za učence in učitelje z namenom, da učenci neposredno preverijo svoje znanje in pripravljenost na izredne dogodke. Po vseh opravljenih delavnicah, bodo udeleženci delavnic preverili svoje znanje preko testnega kviza in se pomerili v literarnem in likovnem natečaju. Strokovno osebje kranjskih poklicnih gasilcev bo v tem času dodatno pregledalo evakuacijske načrte šol ter predlagalo izboljšave in izvedlo vajo evakuacije na eni od sodelujočih šol. 

 

 

Vaja evakuacije 190 otrok 2., 3. in 4. razreda osnovne šole Stražišče pri Kranju je potekala v sredo, 13. 9. 2017 na stari lokaciji šole na Bragovem trgu 3 v Stražišču pri Kranju. Namen vaje je bil, da učitelji preverijo in utrdijo postopke evakuacije, se seznanijo z objektom in kje se iz njega umakniti, vodstvo šole pa preveri infrastrukturne pomanjkljivosti in uredi izboljšave. Sto let stara stavba stare šole v Stražišču je zelo specifična, zato je bila vaja dobrodošla, saj je pokazala na pomanjkljivosti, ki jih bodo poskusili čim prej odpraviti. Najbolj izstopa otežen dostop gasilskih vozil do šole zaradi ozke ceste in modre cone za parkirna mesta na njej. Kranjskim poklicnim gasilcem sta pri izvedbi vaje pomagali tudi prostovoljni gasilski društvi Stražišče in Bitnje. 

 

V okviru projekta Direct, ki je financiran s strani direktorata za European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) pri Evropski komisiji (DG ECHO), bodo kranjski poklicni gasilci do konca tega leta organizirali v centru Kranja v okviru meseca požarne varnosti prikazno vajo različnih vrst reševanja ter gostili mednarodno zasedbo 30 gasilcev iz profesionalnih enot zaščite in reševanja na 5 dnevnem usposabljanju zaščite in ukrepov med požari v Kranju in njegovi okolici. 

 

Več informacij:

Katja Kavčič

tajnistvo@gasilcikranj.si 

00 386 4 23 75 251

www.gasilcikranj.si/eu-projekti   

www.facebook.com/gasilcikranj