Novice

23. oktober, 2013
ZAČETEK DEL NA PROJEKTU OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE – 3. SKLOP

Kranj, 21. oktober 2013 – Namen projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko zagotavljanja kakovostne pitne vode na tem območju. Projekt se bo izvajal v treh občinah, in sicer v mestni občini Kranj ter občinah Naklo in Preddvor. Vrednost celotnega projekta znaša 11.849.519,81 evrov brez DDV in ga bo predvidoma sofinancirala Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda«, prednostne usmeritve »Oskrba s pitno vodo«, delno pa občinski proračuni sodelujočih občin. Projekt bo predvidoma zaključen aprila 2015.

 

     

Predmet projekta Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save – 3. sklop je gradnja vodovodnega sistema v mestni občini Kranj, občini Preddvor in občini Naklo. V okviru projekta bodo gradili vodovod na trasi Bašelj–Kranj ter s tem s hidravlično izboljšavo sistema zagotovili nemoteno in varno oskrbo z neoporečno pitno vodo prebivalcev, ki dobivajo pitno vodo iz sistema Kranj, gradili vodovod na trasi Zadraga–Naklo in zagotovili za sistem Kranj dodaten oziroma rezervni vodni vir. Tako bo 51.038 prebivalcem občin Preddvor in Naklo ter mestne občine Kranj zagotovljena nemotena oskrba z neoporečno in kakovostno pitno vodo.

 

Projekt vključuje gradnjo vodovoda na trasi Bašelj–Kranj, kjer bo zgrajen nov vodovod na odseku od zajetja Bašelj do vodovodnega stolpa v mestni občini Kranj. Trasa novega vodovoda bo umeščena v javne površine (ceste, poti), s čimer se bodo izognili težavam pri vzdrževanjih v prihodnosti, in gradnjo vodovoda na trasi Zadraga–Naklo, s čimer bo zagotovljena zanesljiva oskrba s pitno vodo za vse prebivalce občine Naklo, hkrati pa bo navedeni vodovod zagotavljal rezervni vodni vir za sistem Kranj.

Skupna vrednost investicije je ocenjena na 11.849.519,81 € brez DDV.


Predviden zaključek del je mesec april 2015, sistem pa bo uporabi predan predvidoma oktobra 2015.