Novice

24. februar, 2017
Mestna občina Kranj s prenovo strehe poslovilnega objekta s šestimi vežicami nadaljuje večja obnovitvena dela in nadgradnje mestnega pokopališča

Zadnje dni februarja 2017 se bo na pokopališču v Kranju začela obnova strehe nad poslovilnim objektom. Dela bodo, če le bo vreme dopuščalo, zaključena v začetku aprila. Obnova strehe predstavlja nadaljevanje večjih obnovitvenih del na mestnem pokopališču, ki je eno od dveh na območju MO Kranj. Dotrajana pločevinasta kritina bo zamenjana, na kupolah mrliških vežic pa izvedena tudi dodatna toplotna izolacija. Vrednost del znaša 30.000 evrov. V času pogrebov bodo dela začasno prekinjena, izvajalec pa bo svoj urnik izvedbe predhodno uskladil z delovanjem pokopališča in upravljalcem Komunalo Kranj, tako da motenj zaradi obnove ni pričakovati.
 
Dosedanje obnove in nadgradnje
Leta 1991 je bilo na Mestnem pokopališču Kranj dozidan prostor za potrebe čakajočih svojcev umrlih, urejen in prekrit pa je bil tudi prostor za poslovilni obred na zahodnem delu objekta mrliških vežic. V letu 2016 so sledila večja popravila in obnove, obnovljene so bile tri mrliške vežice (obnovljen tlak, zamenjana so bila steklena vrata ter vse vežice so bile na prepleskane, stoli so bili zamenjani in montirano novo ogrevanje z IR paneli). Leta 2000 urejen prostor za raztros pepela je bil lani dokončno urejen in nadgrajen s spominskim obeležjem, kjer se lahko gravirajo napisi pokojnikov (tu se izvajajo pogrebi z raztrosom). Prav tako so bili na nekaterih delih pokopališča zamenjane klopi, pri poslovilnem objektu pa dodani dve novi.  Že v letu 2016 je bil obnovljen tudi del strehe; zamenjano je bilo približno 500 m2 pločevinaste strehe, približno tretjino strehe je bilo tudi že dodano izolirane. V februarju 2017 se bodo dela na strehi poslovilnega objekta s šestimi mrliškimi vežicami nadaljevala, v letu 2017 pa je predvidena obnova ostalih treh vežic in obnova zidu.
 
Mestno pokopališče Kranj je tudi primer dobre prakse

V letu 2016 so bile na mestno pokopališče (kot prvi v Sloveniji) montirane solarne luči za razsvetljavo pokopaliških poti ponoči. Ne le, da solarne luči – te so slovenski proizvod – občutno zmanjšajo porabo elektrike, in tudi izpustov CO2 v okolje, sama namestitev teh luči predstavlja minimalne posege v okolje, kanalov za električno napeljavo namreč ni bilo potrebno kopati, stroški vzdrževanja pa so zanemarljivi. S tako oblikovanimi solarnimi lučmi, brez porabe električne energije in usmerjeno svetlobo, je Mestno pokopališče Kranj primer dobre prakse, kako se pravilno osvetljujejo javne površine.
 
Tudi kranjsko pokopališče je mesto spomina, ki tiho priča o življenju

Pokopališča so znana kot tih opomnik, priča nekdanjega življenja, ki s svojo arhitekturo, kipi in grobovi ter napisi pripovedujejo zgodbo nekdanjega časa, kulture in zgodb ljudi, ki so živeli v bližini, v določenem obdobju. V tujini jih kot potencial za raziskovanje določenega obdobja že prepoznavajo, saj predstavljajo pomemben del tako kulturne kot tudi arhitekturne dediščine, zato so prepoznani tudi med turisti, ki tudi z obiskom dodatno potrdijo zgodovinski pomen določenega kraja.
 
Mestno pokopališče  predstavlja zadnji dom tudi nekaterim bolj prepoznanim Kranjčanom:
§  Miran Bogataj (brigadir)
§  Božidar Fajdiga (legendarni kranjski splošni zdravnik)
§  Nadja Fajdiga (alpinistka)
§  Darja Fettich (zdravnica)
§  Janez Fettich (zdravnik)
§  Miloš Kovačič  (gospodarstvenik)
§  Peter Lipar (skladatelj)
§  Anton Polenec  (zoolog)
§  Stojan Puc  (leta 1984 je postal šahovski velemojster)
§  Aleksander Ravnikar (politik)
§  Ljubo Ravnikar  (slikar)
§  Vladimir Stiasny (skladatelj)
§  Ivo Šorli (pisatelj, pesnik)
§  France Štiglic  (režiser)
§  Janez Teran (športnik, namiznoteniški igralec)
§  Josip Žontar (zgodovinar)
§  Franek Trefalt (igralec, novinar)
§  Mito Trefalt (TV voditelj, igralec, reporter)
§  dr. Rudi Šeligo (pisatelj, dramatik, publicist)
§  dr. Vencelj Peter Ferdinand (profesor, politik, častni občan Mestne  občine Kranj)
§  dr. Vladimir Ravnik (profesor, častni občan Mestne občine Kranj)
§  dr. Ljubo Sirc (ekonomist in pravnik, častni občan Mestne občine Kranj)

Nekatere karakteristike mestnega pokopališča Kranj
•    površina celotnega pokopališča: 77.530 m²
•    dolžina betonske ograje, ki meji pokopališče: 519 m
•    dolžina žive meje, ki meji pokopališče: 582 m
•    dolžina žive meje (ciprese) na pokopališču: 1.651 m
•    površina zelenic: 17.189 m²
•    površina peščenih poti: 6.982 m²
•    površina tlakovanih poti: 6.173 m²
•    število grobov v najemu: 5.450