Novice

7. september, 2018
pixel
Urejamo vstop v mestno jedro »pri Čebelici«

Kranj, 7. september – Pričenjamo tudi z deli ob vstopu v mestno jedro, poznano kot »pri Čebelici«. Posebnost ureditve je zagotovo upodobitev Čebelice, ureditev platoja na desni strani vhoda namreč predvideva izdelavo silhuete čebele v tlaku iz granitnih kock. Tako bo čebela ob vstopu v mestno jedro »Pri Čebelici« kot ga poimenujejo domačini po nekdanji slaščičarni Čebelica tudi dejansko dobila odtis v delu pohodnih površin.

Vrednost del, s katerimi se bo uredil vstop v mestno jedro z vzhodne strani, z namestitvijo urbane opreme in ureditvijo javne razsvetljave, je ocenjena na dobrih 160 tisoč evrov, izvajalec del, ki bodo predvidoma zaključena v oktobru 2018, je Gradbeništvo Prestor d.o.o. Ureditev zajema zamenjavo asfalta na celotnem križišču, ureditev pasu med Cesto 1. maja in parkiriščem pri »Čebelici« s postavitvijo stebričkov in zasaditvijo dreves in postavitev klopi ter ograj ob kanjonu Kokre.