Novice

5. avgust, 2013
Mestna občina Kranj izpolnjuje vse pogoje za dodelitev nepovratnih sredstev za gradnjo vodovoda Bašelj – Kranj

Mestna občina Kranj, kot nosilna občina projekta, je od Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dobila pozitivno odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop«, saj izpolnjuje vse pogoje za dodelitev nepovratnih sredstev. S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje bo Mestna občina Kranj z Občino Naklo in Občino Preddvor prejela dober milijon evrov (brez DDV) nepovratnih sredstev ter s strani Kohezijskega sklada dobrih 5,7 milijona EUR (brez DDV) nepovratnih sredstev za vodovodno območje vodovodnega sistema Bašelj – Kranj. Mestna občina Kranj bo iz proračuna zagotovila nekaj več kot 3,2 milijona EUR (brez DDV).

Projekt obsega prispevno območje vodovodnega sistema Bašelj- Kranj in vodovodnega sistema Zadraga – Naklo. Iz teh sistemov se s pitno vodo oskrbuje 44.915 prebivalcev Mestne občine Kranj, 869 prebivalcev Občine Preddvor ter 2.061 prebivalcev Občine Naklo, ki se oskrbuje iz vodovodnega sistema Bašelj- Kranj in 3.193 prebivalcev Občine Naklo, ki se oskrbuje iz vodovodnega sistema Kovor – Naklo. Projekt vključuje ureditev stanja na vodovodnih sistemih z izgradnjo magistralnega vodovoda Bašelj – Kranj (dolžine 9.823 m) z vodohranom kapacitete 1.500 m3 in z objektom ultrafiltracije ter transportnega vodovoda Zadraga – Naklo (dolžine 6.882 m).

Z izvedbo projekta bodo tako izvedene investicije, ki pomenijo hidravlične izboljšave obstoječega sistema (vodovod Bašelj – Kranj) in zagotavljanje rezervnega vira za vodovodni sistem Kranj. Vodovodni sistem Bašelj - Kranj bo z izgradnjo vodohrana in varovanjem vodnega vira Bašelj zajemal izgradnjo magistralnega vodovoda v skupni dolžini 9.823 m, medtem ko bo vodovodni sistem zajemal izgradnjo vodovodnega omrežja v skupni dolžini 6.882 m, kar skupno znaša 16.705 m vodovodnega omrežja.

Projekt je vreden 11,8 milijona EUR. Obsega torej dva sklopa, in sicer gradnjo vodovoda Bašelj-Kranj, kjer sodelujejo občine Kranj (pretežni delež), Preddvor in Naklo – vrednost je 10,5 milijona evrov in gradnjo vodovoda Zadraga-Naklo (100% investitor je Občina Naklo) – vrednost je 1,1 milijona evrov. Skupni stroški za oba sklopa so še za gradbeni nadzor 146.480 EUR brez DDV in za komuniciranje z javnostmi v višini 35.214 EUR brez DDV-ja.

Zaključek projekta je predviden konec decembra 2015 in bo vzpostavil osnovne pogoje za razvoj z izgradnjo ustrezne infrastrukture, prispeval k izboljšanju bivalnih pogojev, zmanjšanju izgub pitne vode ter zagotavljanju varovanja pitne vode.