Novice

19. december, 2018
V Kranju slavnostno zaprisegel župan Matjaž Rakovec

 »Prisegam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno, spoštoval pravni red Republike Slovenije in Mestne občine Kranj. Z vsemi močmi bom deloval za blaginjo Mestne občine Kranj, njenih občank in občanov,« je na ustanovni seji mestnega sveta zaprisegel novi župan Matjaž Rakovec. V uvodnem nagovoru je svetnicam in svetnikom čestital k izvolitvi in zagotovil, da županovanje jemlje kot odgovornost delovanja v interesu in za dobrobit vseh občank in občanov ter v javno dobro. Hkrati je mestne svetnike in svetnice tudi že pozval k oddaji predlogov, saj bodo lahko le tako skupaj zagotovili, da bo v Kranju še boljše: »Kranj zmore več. Skupaj z vami.« 

 
Župan MO Kranj Matjaž Rakovec bo funkcijo župana opravljal poklicno, na ustanovni seji je že imenoval podžupana Janeza Černeta, ki bo funkcijo podžupana opravljal poklicno. 
 
Mestni svet je potrdil mandate 33 svetnicam in svetnikom, sestava enajstih strank Sveta Mestne občine Kranj za mandat 2018-2022 pa je naslednja:
Zoran za Kranj
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SD - SOCIALNI DEMOKRATI
Stranka Alenke Bratušek in Več za Kranj, Boštjan Trilar
Igor Velov - LISTA ZA RAZVOJ KRANJA
LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
SLRP - STRANKA ZA ENAKOMEREN LOKALNI RAZVOJ IN PODJETNOST
PLS - POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI
LEVICA
DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
 
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v mandatnem obdobju 2018 – 2022 so bili imenovani: za predsednika Janez Černe,  za podpredsednico 
Saša Kristan in člane Zoran Stevanović, Damjana Piškur in Igor Velov.
 
Po zaključku seje sta si novi župan Matjaž Rakovec in bivši župan Boštjan Trilar izmenjala tudi simbolični darili, Boštjan Trilar je županu predal poseben izvod Prešernovih poezij, župan pa se je za dosedanje delo zahvalil z grafiko Kranja.