Novice

22. oktober, 2012
V Besnici urejena učna pot Rovnik – slap Šum
Nova vas v Besnici, 20. oktober 2012 - Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj in predsednik Sveta Krajevne skupnosti Besnica UrbanLenardič sta odprla učno pot Besnica »Rovnik – slap Šum«, ki je sestavni del projekta LAS Gorenjska košarica z nazivom Odkrivajmo skrite kotičke našega podeželja. Projekt se zaključuje v letošnjem letu.
Gre za prvo učno pot na območju mestne občine Kranj, ki poteka po zasebnih gozdnih vlakah in ima tako izobraževalni kot rekreativni namen. Na koncu naselja Nova vas v Besnici je tako postavljena informacijska tabla, na učni poti pa so postavljene smerne table. Prav tako je na voljo tudi zloženka z opisi zanimivosti in narave na omenjeni učni poti, ki so na voljo na Zavodu za turizem Kranj, na krajevnih skupnostih in Mestni občini Kranj.
Obiskovalci so se skupaj županom Mohorjem Bogatajem in vodičem Martinom Umekom iz Zavoda za gozdove Slovenije odpravili po učni poti in odkrivali zanimivosti ter posebnosti. Kot je dejal Umek, je namen tovrstnih poti prav izobraževanje sprehajalcev in dodal, če pot ne živi z lokalno skupnostjo, potem nima svojega namena. Zato upa, da bo pot zaživela tako med domačini kot ostalimi, ki si želijo usmerjenega sprehoda.
Učna pot Besnica »Rovnik - slap Šum« vodi čez hrib Rovnik, ki je nekakšen kraški osamelec nad Zgornjo Besnico. Zaradi številnih kraških pojavov ga nekateri imenujejo tudi Besniški kras. Najbolj znani jami na območju Rovnika sta Bidovčeva luknja in Podskokarjeva jama, ki sta zavarovani kot naravni vrednoti državnega pomena. V jamah lahko vidimo kapnike, zavese in ježke. Lahko se odpravimo še k slapu Šum na potoku Nemiljščica, ki je visok okoli 25 m in je eden večjih potočnih drsečih slapov v Sloveniji.
V projektu LAS Gorenjska košarica z nazivom Odkrivajmo skrite kotičke našega podeželja poleg Mestne občine Kranj sodelujejo še štiri gorenjske občine, Preddvor, Radovljica, Tržič, Šenčur, ter Poslovno podporni center v Kranju kot vodilni partner. Mestna občina Kranj sodeluje v projektu z dvema učnima potema – v Besnici in na Trsteniku oziroma v Babnem Vrtu. Skupno vrednost projekta učne poti Besnica »Rovnik – slap Šum« je okoli 31.000 EUR. Polovica upravičenih stroškov je sofinanciranih iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pristop LEDER, kar znese 13.000 EUR.
 
Zemljevid poti
 
 
Učno pot Rovnik – slap Šum je preizkusil tudi župan Mohor Bogataj s soprogo Branko.
 
 
 
Z odprtja učne poti
 
 
Pohodniki na učni poti