Novice

26. februar, 2015
Gradnja vlak na Gradišču nad Stražiščem

Iz kranjske enote Zavoda za gozdove Slovenije so sporočili, da bodo v začetku marca 2015 začeli z deli pri izdelavi 300 m nove gozdne vlake in s popravili obstoječih gozdnih vlak na območju Gradišča nad Stražiščem. Gre namreč za gozdove, ki so bili poškodovani v žledolomu in v preteklih ujmah (vetrolom, podlubniki), območje pa je zaradi omejitev (naselje, kulturna dediščina, vodovarstveno območje) težko tehnološko rešljivo. Tehnološka rešitev z gradnjo in popravilom obstoječih vlak bo omogočila normalnejše gospodarjenje z gozdovi in sanacijo preteklih in bodočih ujm, hkrati pa ne bo ogrozila rekreacijskih, vodovarstvenih in kulturnovarstvenih funkcij gozda. Obiskovalce tega območja prosijo, naj se na zadržujejo v bližini delovnega stroja in upoštevajo navodila izvajalca, hkrati pa opozarjajo, da v gozdove dostopajo na lastno odgovornost.

 

Skica območja z gozdnimi vlakami je v priponki.