Novice

7. junij, 2018
Že urejamo strugo potoka Trenča

Kranj, 6. junij 2018 – Mestna občina Kranj je že pričela z deli za ureditev struge potoka Trenča, ki predstavljajo drugo fazo (od treh) celovitega pristopa in zagotavljanja trajnih rešitev poplavnih razmer v Stražišču. Za ureditev približno 700 metrov struge potoka z delno prestavitvijo struge, poglobitvijo, razširitvijo in utrditvijo dna skupaj z brežino struge ter izgradnjo treh premostitvenih objektov bo odštetih nekaj manj kot 350 tisoč evrov, dela pa bodo potekala še vse do leta 2019.


Izgradnja zadrževalno-ponikovalnega polja na območju Stražišča ob Škofjeloški cesti, zaključena v zadnjih dneh novembra 2017, je prvi izmed predvidenih ukrepov celovite ureditve poplav v Stražišču. Izgradnji zadrževalnika je sledilo še črpališče, s čimer se je delno rešil tudi končni del kanalizacije iz Stražišča, to je iztok na Centralno čistilno napravo Kranj. Sedaj je na vrsti sanacija struge Trenče, s čimer bodo izpolnjeni pogoji za ureditev kanalizacijskega sistema v Stražišču, ki zaokroža ta celoviti pristop in zagotavlja trajno rešitev poplavnih razmer v Stražišču.

 

 


»Poplave opozarjajo na porušeno ravnovesje. Njihovo omejevanje mora biti sistematično in načrtovano, rešitve pa celovite. Gre za obsežne projekte, kjer vsak posamezni projekt predstavlja del rešitve in le skupaj tvorijo celoto,« poudarja Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj.


V sklopu ureditve struge potoka Trenča, gre za približno dolžino 700 metrov od stanovanjskega objekta na Hafnarjevi poti 22 do zadrževalno ponikovalnega polja Bantale, bo struga tudi delno prestavljena in poglobljena ter razširjena, utrjeno bo dno skupaj z brežino struge, zgrajeni bodo tudi trije premostitveni objekti. V začetku leta 2018 je bil izveden javni razpis, na katerem je bil najugodnejši ponudnik podjetje Rafael, d. o. o., iz Sevnice. Vrednost del po pogodbi znaša 286.699,61 EUR (brez DDV) oziroma 349.773,52 EUR (z DDV), pri čemer bo približno 230.000 EUR sofinanciranih s strani RS Slovenije (gre za pripadajoči delež sredstev občin za sofinanciranje skladno s 23. členom ZFO-1). Projektant je PHCE, d. o. o., iz Ljubljane, nadzor pa bo opravljal Gradbeni inženiring David Rozman, s. p., iz Celja.Dela, ki bodo potekala glede na vremenske pogoje, naj ne bi pomembno ovirala prometa v tem delu mestne občine Kranj. Predvidene so namreč krajše in delne manjše zapore lokalne ceste, o katerih pa bo mestna uprava ustrezno poročala in jih napovedala.