Novice

15. oktober, 2014
Stari Kranj je najlepše urejen

Kranj je 14. oktobra 2014 prejel priznanje Turistične zveze Slovenije za najlepše urejeno staro mestno jedro. »Priznanja smo zelo veseli, saj to potrjuje, da gorenjska prestolnica s starim mestom postaja vse bolj prepoznavna tudi kot turistični cilj,« je izrazil zadovoljstvo župan Mohor Bogataj. Turistična zveza Slovenije priznanje podeljuje v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna. Kot je navedeno v predstavitvi projekta, je urejeno in gostoljubno okolje pogoj za uspešen razvoj turizma. Osnova projekta je tekmovanje slovenskih mest in krajev na področju urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti. Projekt prerašča v vseslovensko gibanje za urejeno okolje in gostoljubnost. Priznanja podeljujejo v enajstih kategorijah. V kategoriji za mestna jedra je bil stari Kranj za leto 2014 proglašen za najlepše urejen. Na drugem in tretjem mestu pa sledita Nova Gorica in Radovljica. »Stari Kranj smo res zgledno obnovili – ulice in trge, grad Khislstein, tri stolpe, Layerjevo hišo, dostope proti Savi. Ko iščemo načine za ponovno poslovno oživitev starega mesta, se obnova izkaže za lažji del naloge. Oživljanje dejavnosti je sistematično delovanje na dolgi rok. To poznajo vsa stara evropska mesta. Nekaj ukrepov je - poleg precejšnje aktivnosti pri prireditvah in drugih dogodkih - že izvedenih. Med njimi so uvedba koordinatorja za mestno jedro/city managerja, subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov in pomoč pri promociji obrti in trgovine posebej za staro mesto. Za naprej vidimo ureditev tržnice, kanjona Kokre kot rekreativne (tudi adrenalinske) zelene površine, še povečano skrb za promocijo dogodkov in dejavnosti, pritegnitev butične ponudbe izdelkov in storitev,« je ob prejemu priznanja še dodal župan Mohor Bogataj.


Iz obrazložitve Turistične zveze Slovenije za podeljeno 1. Mesto Mestni občini Kranj v kategoriji urejenosti mestnih jeder:

Srednjeveško mesto iz 13. stoletja je kljub pomembnosti v zadnjih desetletjih pospešeno propadalo. V letih 2008 in 2013 so ga rehabilitirali s sodobno infrastrukturo, uredili so ulične tlake, zelene površine, most čez Kokro in dostop do reke. Komisija je pohvalila tudi dogajanje v Layerjevi hiši, gradu Khislstein z muzejem in gledališčem na prostem, na trgu ali Pungartu. Mestno jedro je tako postalo bolj atraktivno za bivanje, turistični obisk, pa tudi poslovna srečanja.