Novice

27. marec, 2015
Urbani forum o razvojnih priložnostih mest

Ljubljana, 27. marec 2015 - Župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar se je udeležil konference Urbani forum - Pametna mesta za trajnostni razvoj Slovenije in zeleno rast. Posvet je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) in GFS Inštitutom.

 

Namen foruma je začeti odmevno javno razpravo o vlogi in priložnostih mest za trajnostni razvoj in prehod na zeleno gospodarstvo ter izpostaviti pomen in vlogo mest v Sloveniji. Cilj foruma je predvsem predstaviti pomembno vlogo mest pri uveljavitvi razvojnih politik. Odprli bodo razpravo o potrebah in problemih mest kot specifičnih prostorov, kjer se srečuje in izvaja največ sektorskih politik, nahaja večina delovnih mest in so obenem centri kulture, izobraževanja ter inovacij. Namen Urbanega foruma je tudi spodbuditi povezovanje in sodelovanje deležnikov, ki delujejo na različnih ravneh razvoja mest in pri reševanju ključnih vprašanj s področja njihovega razvoja.


Foruma so se udeležili župani in podžupani vseh mestnih občin v Sloveniji.