Novice

5. oktober, 2015
V Kranju posvet »Pametna participacija za pametna mesta – Trajnostne urbane strategije«

Kranj, 5. oktober 2015 - Na svetovni dan habitata se je ob 9.00 v stavbi Mestne občine Kranj začel posvet, ki je posvečen mestom in naseljem. Župan Boštjan Trilar je v pozdravnih besedah udeležencem poudaril pomen Trajnostne urbane strategije ter predvsem razumevanje, kaj prinaša, pri občanih in njihovih predstavnikih v mestnem svetu. O pripravi dokumenta za kranjsko občino je dejal: »V Kranju smo vključili tako imenovane fokusne skupine. V procesu, ki je trajal štiri mesece, smo k sodelovanju povabili vse zainteresirane javnosti, od stroke, politike, občinske uprave do vseh ostalih zainteresiranih segmentov, da so v šestih fokusnih skupinah določili, kaj je tisto, kar želijo občani v naslednjih dvajsetih letih, da se naredi na področju urbane trajnostne strategije.«

 

Posvet organizira Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije in GFS inštitutom. Glavni namen je predstaviti pomen, priložnosti in praktične izkušnje mest pri oblikovanju trajnostne urbane strategije za uspešen razvoj mesta in vlogo civilne družbe v tem procesu. Mestna občina Kranj bo na posvetu predstavili pripravo svoje Trajnostne urbane strategije, ki je v zaključni fazi in zaradi pristopa k pripravi predstavlja dobro prakso za lokalne skupnosti. Pristop k izdelavi dokumenta je zelo inovativen, saj so se upoštevali predlogi in dognanja fokusnih skupin za različna področja dela in življenja v občini (sodelovalo je več kot 100 ljudi različnih poklicnih in interesnih profilov), prav tako smo izvedli spletno anketo med prebivalci občine in imeli zelo dober odziv.

 

Dodajamo fotografije z začetka posveta. Na fotografiji 0464 je župan Boštjan Trilar (v sredini) v pogovoru z Lidijo Stebernak, državno sekretarko na Ministrstvu za okolje in prostor.