Novice

22. oktober, 2012
Priznanje za energetsko učinkovitost

 

 

 

Mestna občina Kranj je najbolj energetsko učinkovita mestna občina na natečaju En.občina 012.
Župan Mohor Bogataj je nagrado prejel iz rok predstavnika podjetja Schneider Electric Gorazda Klemenčiča.
V petek, 19. oktobra 2012,  je v portoroškem avditoriju v organizaciji Energetika.NET potekal tretji natečaj En.občina 012. Med prijavljenimi občinami so v treh kategorijah izbrali občine, ki so si prislužile naziv energetsko najbolj učinkovitih občin v Sloveniji za leto 2012.
Med mestnimi občinami je zmagala Mestna občina Kranj. Absolutna zmagovalka je bila občina Šentrupert, ki je zmagala tudi v kategoriji manjših občin. V kategoriji srednje velikih občin, pa je zmagala občina Tolmin.
Obrazložitev strokovne komisije za izbor Mestne občine Kranj za zmagovalko med mestnimi občinami je temeljila na izvedenih in načrtovanih projektih, ki so bili zelo dobro predstavljeni.
Projekti Mestne občine Kranj imajo temelje v akcijskem načrtu sprejetega in v lanskem letu noveliranega Lokalnega energetskega koncepta. Ta je bil zastavljen premišljeno in realno s širšim vplivom, tako družbenim kot gospodarskim. Ukrepi, ki se trenutno izvajajo, so načrtovani in usmerjeni predvsem v energetsko sanacijo občinske stavbe, postavitev sončnih elektrarn ter obnovo in razširitev javne razsvetljave. Občina je pridobila sredstva iz kohezijskega sklada, projekte pa ima odlično finančno in terminsko načrtovane. V okviru svojih zmožnosti in akcijskega načrta se trudi tudi na področju izboljšanja javnega prometa. V letošnjem letu načrtujejo še izračun ogljičnega odtisa. Največji vtis je na strokovno komisijo naredila s projektom učinkovitega ravnanja in optimizacijo vodovodne oskrbe.
MO Kranj uspešno izvaja prvi primer energetskega pogodbeništva v Sloveniji, odlično sodeluje z Lokalno energetsko agencijo Gorenjske (LEAG) in ima urejeno organizirano energetsko svetovanje za občane. Pri svojem delu pa občinske službe delujejo v skladu z uredbo o zelenih javnih naročilih. Vsi izvedeni in načrtovani ukrepi imajo pozitivni družbeni in okoljski vpliv, sočasno pa investicije pozitivno vplivajo na lokalno gospodarstvo.
Župan MO Kranj Mohor Bogataj je iz rok predstavnika podjetja Schneider Electric Gorazda Klemenčiča prejel nagrado, to je enoletno uporabo daljinskega sistema nadzora porabe električne energije. Podjetje Schneider Electric je multinacionalka, ki že več desetletij deluje na področju varčevanja z energijo in z več kot 130.000 zaposlenimi.
V prihodnjem letu Mestna občina Kranj načrtuje podpis konvencije županov, s katero se župani zavezujejo, da bodo njihove občine presegle cilje, predvsem na zmanjševanju toplogrednih plinov, ki si jih je Evropska unija zastavila do leta 2020.

priznanjemok2012.pdf