Novice

7. april, 2017
Odločilen korak in hkrati zelena luč za nadaljevanje projekta GORKI - 2. sklop

Mestna občina Kranj, ki je konec leta 2015 zaključila prvo fazo projekta GORKI, je bila s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko danes obveščena o podpori projektu »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. sklop (2. faza)«. »Kljub temu, da morata izdani podpori formalno slediti še sklep in pa podpis pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor, v mestni upravi, kjer imamo že vso potrebno dokumentacijo za nadaljevanje projekta, dano podporo sprejemamo kot pomembno izhodišče, in zeleno luč dolgo pričakovanemu nadaljevanju projekta,« pojasnjuje Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj.

Projekt druge faze odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja bo - prav tako kot prva faza - podprt z evropskimi kohezijskimi sredstvi in sredstvi Republike Slovenije. Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je namreč Ministrstvu za okolje in prostor, kot posredniškemu organu, izdala odločitev o podpori 16,6 milijona evrov vrednemu projektu, pri čemer bo 5,6 milijona evrov evropskih in slabih milijon evrov sredstev RS.

Poleg infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda - izgrajenih bo dobrih 17 kilometrov kanalizacijskega omrežja in pet črpališč, ki se bodo priključili na obstoječi kanalizacijski sistem z obstoječo centralno čistilno napravo v Kranju -, bo na območju obnovljen tudi vodovod, obnovljeni in dograjeni pa bosta tudi meteorna kanalizacija ter javna razsvetljava. Poleg izboljšanja komunalne infrastrukture se bodo s projektom zmanjšale tudi emisije v vode.

Mestna občina Kranj bo z ustrezno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na območjih Mlaka pri Kranju in Britof-Predoslje dosegla najmanj 95-odstotno priključenost na enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s centralno čistilno napravo Kranj in pa najmanj 97-odstotno opremljenost območij z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda.

Druga faza je nadaljevanje konec leta 2015 zaključene prve faza projekta odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja, v okviru katerega so v občinah Naklo, Šenčur in v mestni občini Kranj zgradili več kot 46 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja in nadgradili ter rekonstruirali centralno čistilno napravo v Kranju.