Novice

25. oktober, 2017
Tudi v Kranju nove talne oznake - Koroški cesti bodo sledile tudi druge

Kranj, 25. oktober 2017 - Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah prinaša številne novosti tako za voznike, kolesarje, pešce kot tudi za parkirne površine. Kot so sporočili iz mestne uprave MO Kranj, so takšno rešitev v Kranju prvič uporabili za izpostavitev površine za pešce na Koroški cesti, še letos pa nameravajo izvesti modro kontrastno podlago na dveh prehodih za pešce prek Savske ceste in dveh prek Smledniške ceste.
 
Kolesarji in pešci varno po Koroški cesti
Nove talne oznake na Koroški so bile izvedene v okviru projekta obnove dotrajanega vodovoda in ureditve meteorne kanalizacije, s čimer je bil na novo urejen tudi varnejši kolesarski pas v smeri proti centru Kranja. Odslej bo na tem odseku bolje poskrbljeno tudi za varnost pešcev, saj je urejen tudi pločnik za najranljivejše udeležence v prometu. Dela v vrednosti nekaj manj kot 65 tisoč evrov so bila izvedena fazno in so bila zaključena sredi oktobra. Pod nadzorom Davida Rozmana jih je izvedla Komunala Kranj d.o.o.

 

 

Novosti za pešce in kolesarje
Še posebej vidna in zanimiva je novost barvanja površin za pešce na nivoju vozišča. Novi pravilnik namreč v 28. členu predvideva modre kontrastne podlage prehodov za pešce in površine za pešce, kadar so na nivoju vozišča. Tako označena površina za pešce ima popolnoma enakovredno funkcijo kot dvignjena površina za pešce, torej pločnik.
 
Na novo je definirano tudi barvanje kolesarskih površin z rdečo barvo, kjer pa se za kolesarski pas (vodenje kolesarjev na nivoju vozišča) predvideva le še barvanje levega roba kolesarskega pasu v širini 20 cm (če je kolesarski pas širok meter ali več, in še to le na cestah v naseljih) in ne celotne površine za kolesarje. Predvideva pa barvanje površine vozišč, ki so namenjena prehodu kolesarskega prometa prek vozišča. Puščice za označitev smeri vožnje na kolesarskih površinah, ki se sicer zarisujejo s standardno belo barvo, bodo po novem zarisane na podlagi oziroma ozadju rdeče barve.
 
Prometnih znakov je preveč
Strokovnjaki opozarjajo, da je prometnih znakov na cestah dejansko preveč in da jih udeleženci v prometu zato prepogosto spregledajo, bodisi vzamejo za samoumevne ter sploh več ne pomislijo o njihovem sporočilu, četudi gre za pomemben del prometne opreme. Ena od novosti novega pravilnika je umik znakov, ki se ukinjajo, saj niso več aktualni (npr. »izmenično parkiranje« in »tramvajska proga«), in pa zmanjšanje obsega prometnih znakov na nosilcih. Pravilnik pa uvaja novost, horizontalno signalizacijo oz. talne oznake in označitve skupne rabe prometne površine.