Novice

8. junij, 2016
pixel
Medsektorska partnerstva in prihajajoče priložnosti financiranja projektov sodelovanja v kulturi

Kranj (Kovačnica, Župančičeva 22), 9. 6. 2016, 17.00-19.30

Medsektorska partnerstva in prihajajoče priložnosti financiranja projektov sodelovanja v kulturi

Grozd NVO Gorenjske v sodelovanju z Asociacijo – mrežo NVO v kulturi ter Zavodom Motovila – CED Slovenija organizira dogodek za predstavnike občin, javnih ustanov s področja kulture ter nevladnih organizacij.
 
1.    Partnersko sodelovanje v polju kulture na lokalni ravni
Zakaj je pomembno strateško načrtovanje na področju kulturne politike na lokalnem nivoju in kako se lahko le-to realizira preko partnerskih sodelovanj in priložnosti za financiranje iz naslova različnih finančnih mehanizmov. Kakšen je prispevek strateškega načrtovanja razvoja področja kulture in medsektorskega sodelovanja k lokalnemu razvoju?

Predstavitev dobrih praks medsektorskega sodelovanja (s poudarkom na kulturi).

Anela Bešo, Asociacija

2.    Program Ustvarjalna Evropa – priložnosti za financiranje
Program EU Ustvarjalna Evropa  je namenjen ustvarjalcem, producentom, društvom in zavodom, podjetjem  na področju kulture in avdiovizualne dejavnosti, ki bodo v prihodnjih letih razvijali projektne ideje za mednarodno sodelovanje na področju kulture. 5. oktobra 2016 se namreč izteče rok za oddajo vlog na razpis za projekte sodelovanja 2017 ter zadnji rok do 2020  za evropske mreže in evropske platforme

Predstavitev aktualnih razpisov Ustvarjalne Evrope: Kaj so projekti sodelovanja, evropske platforme in mreže in kako se prijavim na razpis?
Pogovor s praktiki: Zakaj so se odločili za evropsko sodelovanje in financiranje in kako so se na poti izognili čerem?
Maša Ekar, Zavod Motovila, Center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih

3.    Participatorna delavnica in mreženje – identifikacija priložnosti za konkretna partnerska sodelovanja
Grozd NVO Gorenjske

Dogodek organiziramo: regijsko stičišče Grozd NVO Gorenjske, Zavod Motovila - Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (CED Slovenija) in Asociacija - mreža NVO v kulturi

Prijave sprejemamo na anka@zavod-tri.org