Novice

30. oktober, 2013
POLAGANJE CVETJA K SPOMINSKIM OBELEŽJEM

Ob dnevu spomina na mrtve so podžupanja in podžupana Mestne občine Kranj položili cvetje k več spominskim obeležjem na območju mestne občine Kranj.


Podžupan mag. Janez Frelih je cvetje položil 29. oktobra 2013 k doprsnemu kipu Nejca Zaplotnika pred Bežkovo vilo na Koroški cesti v Kranju, k spominski plošči Josipu Slavcu na pročelju stavbe Stara pošta, kjer sta se pridružila pravnuk Josipa Slavca in direktorica Gorenjskega muzeja Marija Ogrin, ter k doprsnemu kipu Rudolfa Maistra. Podžupan je cvetje položil tudi 30. oktobra 2013 v Prešernovem gaju pri spomenikih dr. Francetu Prešernu, Simonu Jenku in pri spomeniku bazoviškim žrtvam.


Podžupanja Nada Mihajlović je cvetje položila 29. oktobra 2012 na kranjskem pokopališču pri spomeniku borcem NOB v okviru spominske slovesnosti, ki jo je pripravilo kranjsko združenje borcev NOB, pri spomeniku gorenjskim mobilizirancem, padlim v nemški vojski, in pri spomeniku žrtvam 2. svetovne vojne v gozdu pri kranjskem pokopališču. Podžupanja je cvetje položila tudi 30. oktobra 2013 k spomeniku narodnemu heroju Stanetu Žagarju v kranjski vojašnici, kjer se je pridružil podpolkovnik Aleksander Murko, k spomeniku Janezu Bleiweisu v parku pri stavbi Gorenjskega glasa in k spomeniku padlim med NOB v Šorlijevem mlinu v KS Vodovodni stolp.


Podžupan Darko Jarc je cvetje položil 30. oktobra 2013 pri hiši Janeza Puharja na Reginčevi ulici v Kranju, h kipu dr. Franceta Prešerna pred Prešernovim gledališčem v Kranju in v Prešernovi hiši, kjer se je pridružila direktorica Gorenjskega muzeja Marija Ogrin.

 

Podžupan mag. Janez Frelih pri doprsnem kipu Nejca Zaplotnika

 

Podžupanja Nada Mihajlović pri spomeniku borcem NOB

 

Podžupan Darko Jarc in direktorica Gorenjskega muzeja Marija Ogrin pri doprsnem kipu dr. Franceta Prešerna v Prešernovi hiši