Novice

9. avgust, 2013
Padla zadnja ovira za projekt Gorki - Mestna občina Kranj izpolnjuje vse pogoje

 

Medtem, ko je imela Mestna občina Kranj pravnomočno izbrane vse izvajalce del za gradnjo kanalizacijskega omrežja, je za gradnjo čistilne naprave tekel revizijski postopek. Tako je imel projekt Gorki pred s seboj le še eno oviro, ki pa je odstranjena, saj je Državna revizijska komisija odločila, da se zahtevek za revizijo zavrne. Vse odločitve o oddaji javnih naročil, vključno z odločitvijo glede »Nadgradnje in rekonstrukcije čistilne naprave Kranj«, so namreč pravnomočne. Mestna občina Kranj tako čaka le še na odločbo o sofinanciranju s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, nato se bo pristopilo k podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem (OHL ŽS, a.s., Češka s partnerjem Gorenjska gradbena družba d.d.). Mestna občina Kranj s strani pristojnega ministrstva pričakuje pozitivno odločbo za sofinanciranje, saj z današnjim dnem izpolnjuje vse pogoje, ki so bili predvideni v vlogi za dodelitev sredstev sofinanciranja.

 

 

Sklep o izbiri oz. odločitev javnega naročila za »Nadgradnjo in rekonstrukcijo centralne čistilne naprave Kranj« je bil izdan 13. 6. 2013. Mestna občina Kranj je po izdanem sklepu o izbiri oz. odločitvi javnega naročila za ponudnika OHL ŽS, a.s., Češka s partnerjem Gorenjska gradbena družba d.d. prejela zahtevek za revizijski postopek s strani neizbranega ponudnika Stulz-Planaqua GmbH, Nemčija.

Državna revizijska komisija za revizijo oddaje javnih naročil je zahtevek preučila in Mestni občini Kranj poslala sklep, da se zahtevek za revizijo vlagatelja Stulz-Planaqua GmbH, Nemčija zavrne. Mestna občina Kranj je sklep Državne revizijske komisije prejela danes, dne 9. 8. 2013, kar pomeni, da je sklep o izbiri oz. odločitev o oddaji javnega naročila glede »Nadgradnje in rekonstrukcije centralne čistilne naprave Kranj« št. 430-4/2012-10-(42/06) vezanega na projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop«, ki je bil izdan dne 13. 6. 2013, z današnjim dnem pravnomočen.