Novice

6. februar, 2013
Programi javnih del za leto 2013

Z namenom aktiviranja brezposelnih oseb, njihove socializacije, ohranitve ali razvoja delovnih sposobnosti ter spodbujanja razvoja novih delovnih mest je Mestna občina Kranj soglašala s 54 predlogi programov javnih del za leto 2013, ki naj bi vključevali 82 udeležencev, to je brezposelnih oseb s stalnim prebivališčem v mestni občini Kranj. Predloge programov javnih del s področij socialnega varstva, izobraževanja, kulture in drugih področij je Mestni občini Kranj posredovalo 39 neprofitnih izvajalcev. Občina za kritje regresa in sorazmernega dela plače udeležencem javnih del namenja okvirno 263.000 EUR. Izvajalci programov so podpisano in žigosano dokumentacijo oddali na Zavod RS za zaposlovanje, Območno službo Kranj, ki je na podlagi javnega povabila za izbor programov javnih del za leto 2013 opravila končni izbor.


Zaradi omejene višine razpoložljivih sredstev na kranjski območni službi žal niso bili izbrani vsi programi, s katerimi je soglašala Mestna občina Kranj. Javno povabilo je bilo namreč zaključeno že 24. decembra 2012, ponudbe pa so bile obravnavane po času prejema.


Na Območni službi Kranj je bilo tako za leto 2013 izbranih 43 programov javnih del 30 izvajalcev z 61 vključenimi brezposelnimi osebami s stalnim prebivališčem v mestni občini Kranj, izjema so invalidi. Od teh je en izvajalec odstopil od izvajanja programa, drugi izvajalec pa je zmanjšal število vključenih oseb za eno. V obeh primerih je šlo za istočasno kandidaturo za zaposlitveni program »Asistent – asistentka bom«.


V letu 2013 se bo tako dejansko izvajalo 42 programov javnih del pri 29 izvajalcih z 59 vključenimi brezposelnimi osebami s stalnim prebivališčem v mestni občini Kranj. Glede na prvo javno povabilo v letu 2012 to pomeni 10 oseb več. Vendarle je Zavod RS za zaposlovanje lani maja objavil drugo javno povabilo za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2012, saj so bile s strani občin na ministrstvo posredovane pripombe tako na pozno objavo javnega povabila, višino finančnih sredstev kot merila za izbor programov. Na podlagi drugega javnega povabila je bilo za krajši čas, to je od 4 do 6 mesecev, v javna dela vključenih še 26 brezposelnih oseb. V letu 2012 je bilo v proračunu Mestne občine Kranj za javna dela porabljenih 192.257 EUR. Za letošnje leto je s proračunom sprejet precej višji znesek, 263.000 EUR, ki bo vsekakor zadoščal za izbrane programe, kljub 2,7% povečanju minimalne plače od 1. januarja 2013. Mestna občina Kranj namenja za udeležence javnih del sredstva za kritje stroškov dela plač (35 ali 24,5 %) in stroškov regresa. Tako plače kot regres udeležencev so namreč odvisne od višine minimalne plače. Zavod RS za zaposlovanje pa zagotavlja sredstva za kritje stroškov zdravniškega pregleda, dela plač (65 ali 75,5 %), stroškov prevoza, prehrane in odpravnin ob upokojitvi.


Podatki o subvencioniranih programih in izvajalcih so v prilogi.