Novice

24. maj, 2013
Konvencija županov - izziv in priložnost

Kranj, 23. maja 2013 - Dogodek je bil namenjen evropski pobudi Konvenciji županov, za katero je občinski svet Mestne občine Kranj 22. maju 2013 izglasoval pooblastilo županu, da podpiše pristopni obrazec. Mestna občina Kranj je tako postala prva gorenjska občina, ki se je prostovoljno zavezala k dodatnemu povečanju energetske učinkovitosti in uporabi obnovljivih virov energije na svojem območju.

 

Akcijski načrt za trajnostno energijo (SEAP) je tako ključni dokument, v katerem se določi, kako namerava občina doseči zmanjšanje ogljikovega dioksida do leta 2020. Na podlagi rezultatov osnovne evidence emisij se identificirajo najustreznejša področja ukrepanja in priložnosti za doseganje zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida. Določa tudi vzpostavljene dejavnosti in ukrepe za doseganje ciljev, poleg tega pa tudi časovne okvire in dodeljene odgovornosti. Na evropski ravni je k pobudi pristopilo že 4576 občin in mest, od tega jih je v Sloveniji 16.


V pozdravnem nagovoru župana Mestne občine Kranj Mohorja Bogataja so bile izpostavljene aktivnosti občine, s katerimi je bilo v zadnjem letu izvedenih več uspešnih projektov na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Med njimi je tako energetska sanacija občinske stavbe, energetska prenova bazenskega kompleksa v Športnem centru Kranj in energetsko knjigovodstvo. Občina je bila uspešna tudi na razpisih za pridobitev sredstev sofinanciranja za energetske sanacije, pričakuje pa se tudi odobritev še nekaterih vlog za energetsko obnovo šolskih objektov in vrtcev.


Doc. dr. Henrik Gjerkeš z Inštituta ZRMK je podrobneje predstavil Konvencijo županov. S podpisom Konvencije županov občina postane članica zveze evropskih trajnostno najnaprednejših lokalnih skupnosti. Svojo politično zavezo preoblikuje v celovito strategijo s konkretnimi ukrepi in projekti. Tako si odpre nov razvojni potencial in dodatne možnosti. Občina si tako izdela prioritete, posodobi načrt razvojnih programov in pripravi projekte, za katere nato uspešno kandidira na razpisih. Rezultat vseh teh aktivnosti so pozitivni okoljski in finančni učinki ne samo za občinsko blagajno, ampak tudi za občane in lokalno gospodarstvo. Naloge pri izvajanju trajnostnega energetskega akcijskega načrta (SEAP) pa je predstavil Črtomir Kurnik iz Lokalne enregetske agencije Gorenjske (LEAG).


Blaža Perpar iz Eltec Petrola je predstavila energetsko pogodbeništvo, s katerim je omogočeno, da lokalne skupnosti z javno-zasebnim partnerstvom pridejo do energetsko učinkovitejšega načina ogrevanja in sanacije javnih objektov.
Energetski menedžment je dejavnost za učinkovito izvajanje lokalnih energetskih konceptov in pomeni sistematično dejavnost optimiranja procesov za izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih virov energije, je povedal mag. Anton Pogačnik, direktor LEAG-a. Rezultati so lahko vidni v velikih prihrankih, izboljševanju stanja okolja in v trajnostnem razvoju lokalnih skupnosti. Energetski menedžment LEAG izvaja že v 12 od 18-tih gorenjskih občin, je še povedal Pogačnik.


Metod Ivančič iz LEAG-a je predstavil energetsko knjigovodstvo in izdelavo energetske izkaznice. Izpostavil je prednosti projektov s kratko vračilno dobo. Kot primer je navedel investicijo v višini 6.000 evrov, s katero je možno doseči tudi 15% zmanjšanje porabe energije v javnih objektih. Pomembno je, da za sanacijo izberemo tiste objekte, ki nadpovprečno izstopajo pri porabi energije. Pri izbiri primernih objektov uporabljamo energetsko knjigovodstvo, s katerim zberemo podatke o porabi energentov. V naslednjem koraku pa je za določitev in ocenitev gradbenih posegov potreben razširjeni energetski pregled objekta.


Dogodek se je zaključil s slavnostnim podpisom Konvencije županov župana Mestne občine Kranj Mohorja Bogataja.

S Konvencije županov v Kranju (od leve): mag. Anton Pogačnik, direktor Lokalne energetska agencije Gorenjske; Mohor Bogataj, župan mestne občine Kranj, in doc. dr. Henrik Gjerkeš, Inštitut ZRMK

 

Župan Mohor Bogataj podpisuje pristopno izjavo h Konvenciji županov