Novice

27. januar, 2015
Novosti glede opravljanja osebnega dopolnilnega dela in upravne storitve krajevnih uradov Upravne enote Kranj

S 1. januarjem 2015 so pričele veljati spremembe na področju osebnega dopolnilnega dela. Med drugim je bil uveden sistem vrednotnic. Podrobneje določata dela, ki se opravljajo kot osebno dopolnilno delo in sistem vrednotnic Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno in Pravilnik o osebnem dopolnilnem delu. Posameznik, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, se mora najprej priglasiti preko spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti. Za priglasitev osebnega dopolnilnega dela in nakup vrednotnic ni krajevne pristojnosti, zato je te storitve mogoče urediti na katerikoli upravni enoti. Pogoj za legalno opravljanje dela je vnaprej pridobljena vrednotnica.


Vrednotnico kupi:
- naročnik dela (za občasno pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin, občasno pomoč pri kmetijskih delih, občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego, občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih in študijskih obveznosti, občasno prevajanje in lektoriranje, občasno izvajanje umetniških in drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih, občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika) ali
- izvajalec del (izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in ki niso namenjeni zaužitju, izdelovanje, popravilo in prodaja izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po tradicionalnih postopkih, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki, mletje žita, žganje apna in oglja na tradicionalni način in prodaja teh izdelkov).


Trenutno vrednotnica stane 9,00 EUR in velja za koledarski mesec. V primeru, ko posameznik večkrat na mesec opravlja delo pri istem naročniku, mora naročnik kupiti eno vrednotnico. Če pa posameznik večkrat na mesec opravlja delo pri različnih naročnikih, mora vsak naročnik zanj kupiti vrednotnico. Z nakupom vrednotnice se pridobi en dan pokojninske dobe. Letni prihodek izvajalca osebnega dopolnilnega dela ne sme biti višji od 5.948,64 EUR, pri čemer v posameznem polletju ne sme presegati 2.974,32 EUR. Upravna enota Kranj deluje po načelu maksimalne dostopnosti upravnih storitev za stranke in tako smo občanom omogočili, da lahko že z mesecem februarjem dalje vse v zvezi z osebnim dopolnilnim delom uredijo tudi na krajevnih uradih v Cerkljah, Naklem, Preddvoru, Šenčurju in na Jezerskem. Na teh krajevnih uradih sicer izvajamo še naslednje upravne storitve:
- sprejem vloge za izdajo osebnih dokumentov (osebne izkaznice, potne listine) in sprejem vloge za spremembo prebivališča v potnem listu,
- naznanitev pogrešitve, izgube ali kraje osebne izkaznice in potnega lista,
- sprejem vloge za izdajo vozniških dovoljenj in sicer za slovenske državljane,
- sprejem vloge za izdajo in preklic spletnih kvalificiranih digitalnih potrdil za fizične osebe,
- upravne overitve podpisa, prepisa in kopije dokumentov,
- sestava smrtovnic,
- sprejem vloge za izdajo izpiskov iz matičnega registra in matičnih knjig (o rojstvu, sklenitvi zakonske zveze, smrti, državljanstvu, …),
- sprejem prijave stalnega in začasnega prebivališča ter stalnega oz. začasnega prebivanja v tujini,
- overitve knjige gostov,
- sprejem vloge za namestnika nosilca kmetijskega gospodarstva,
- sprejem vloge za nabavo orožja in izdajo orožne listine,
- sprejem vloge za izdajo dovoljenja za izvedbo javne prireditve,
- sprejem vloge za registracijo društva, spremembe zakonitega zastopnika društva, sedeža društva in temeljnega akta,
- sprejem vloge za izdajo dovoljenje za prostovoljno pobiranje prispevkov,
- podaja predloga za uvedbo postopka ugotavljanja stalnega prebivališča posameznika,
- potrjevanje podpor volivcev,
- priglasitev osebnega dopolnilnega dela in izdaja vrednotnice za opravljanje osebnega dopolnilnega dela.


Poleg navedenega se na krajevnih uradih izdajajo tudi zemljiškoknjižni izpiski, potrdila iz zbirk geodetskih podatkov, potrdila o vpisu v register društev ter podatke iz registra stalnega prebivalstva (potrdila o stalnem prebivališču, potrdila o začasnem prebivališču, potrdila o skupnem gospodinjstvu).


Z namenom, da bi navedene storitve čimbolj približali strankam, je temu prilagojeno tudi poslovanje krajevnih uradov, in sicer različne dni v tednu. Stranke lahko navedene zadeve uredijo na sedežu Upravne enote Kranj ali na krajevnih uradih v Cerkljah, Naklem, Preddvoru, Šenčurju in na Jezerskem v času uradnih ur:
- sedež Upravne enote Kranj v ponedeljek in torek od 8.00 do 15.00 ure, v sredo od 7.30 do 17.30 ure in v petek od 8.00 do 13.00 ure, (04) 201 5600
- KU Cerklje v ponedeljek od 7.30 do 11.00 in od 12.00 do 15.00 ure ter v četrtek od 13.30 do 16.30 ure, (04) 252 9740
- KU Jezersko vsak prvi delovni četrtek v mesecu od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure, (04) 254 5130
- KU Naklo vsak prvi in tretji delovni četrtek v mesecu od 12.00 do 15.00 ure, (04) 257 6380
- KU Preddvor v četrtek od 9.00 do 12.00 ure, (04) 255 5790
- KU Šenčur v sredo od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ure, (04) 251 6240.