Novice in predstavitev šolstva v Kranju

17. november, 2015
70 let Šolskega centra Kranj

Kranj, 16. november 2015 - Šolski center Kranj v teh dneh praznuje 70 let delovanja in s tem nadaljuje z  bogato tradicijo na področju tehniškega izobraževanja. Šolski center Kranj je nastal leta 2013 z združitvijo Tehniškega šolskega centra Kranj in Ekonomsko-storitvenega izobraževalnega centra Kranj, iz katerega se je izločila Ekonomska gimnazija.

Tako šolski center nadaljuje in združuje bogato tradicijo srednjega izobraževanja kranjskih šol, ki se je začela po drugi svetovni vojni. Danes Šolski center Kranj ponuja izobraževanje za  kar 25 različnih poklicev. Ponuja šolanje na področju srednješolskega strokovnega izobraževanja, strokovne gimnazije in v kar sedmih višješolskih programih. Poleg omenjenega je tu še pester nabor strokovnih in splošnih usposabljanj na Medpodjetniškem izobraževalnem centru. Zavod ima sklenjene dogovore z več kot 300 podjetji in organizacijami, kjer dijaki in študenti lahko opravljajo praktično usposabljanje.

Na slavnostni akademiji na Brdu (16.11.2015)  je šolskem centru čestital tudi župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar. V nagovoru je izpostavil pomembno vlogo šolskega centra v lokalnem okolju, predvsem v luči vzgajanja pravih kadrov za potrebe gospodarstva. Izpostavil je tudi prizadevanja kranjske občine za vzpostavljanje dobrih pogojev za ponovni razvoj gospodarstva od izdelave ciljnega načrta poslovnih con (t. i. master plana) do skorajšnjega odprtja Kovačnice, prostora coworking za mlade. Kot edina občina v Sloveniji načrtno vzgajamo t. i. ekosistem talentov od osnovnih šol (s podjetniškimi krožki), OpenLaba (srednja šola), Kovačnice, centra startup (zagon podjetij) na Laborah (RCIKT) do vrha poti, kjer je gospodarstvo.  Aktivno se povezujejo podjetja, šole, zbornice, fakulteta ter druge institucije z  namenom dvigniti kranjsko gospodarstvo na raven, kot je pred časom že bila.
Uvodni nagovor je imel direktor šolskega centra Jože Drenovec, čestitke in popotnico za nadaljnjih 70 let pa je v imenu države prenesla Elvira Šušmelj, generalna direktorica direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih.

Foto in poročanje s terena: Ana Vizovišek