Novice in predstavitev šolstva v Kranju

2. september, 2014
1. SEPTEMBER – GREMO V ŠOLO!

S 1. septembrom 2014 je v mestni občini Kranj v šolske klopi sedlo 4862 osnovnošolcev in osnovnošolk, med njimi 588 prvošolcev in prvošolk. Učencev in učenk OŠ Helene Puhar s posebnim programom, ki so se prvič podali v šolo, je 7. Prvošolce in prvošolke so obiskali tudi župan Mohor Bogataj, podžupan mag. Janez Frelih, podžupanja Nada Mihajlović in podžupan Bojan Homan.


Župan Mohor Bogataj je prvošolce in prvošolke, ki so v dar dobili rutke in kapice, nagovoril na OŠ Franceta Prešerna, podružnični šoli Kokrica. Mestna občina Kranj je šoli podarila dve kolesi za učenje vožnje s kolesom ter priprave učencev in učenk na kolesarski izpit. Učenci in učenke so za prvošolce in prvošolke, njihove starše in goste pripravili igrico. Župan je obiskal tudi OŠ Matije Čopa.


Podžupan mag. Janez Frelih je obiskal OŠ Orehek in njeno podružnico v Mavčičah. Predstavil je plakat, ki ga je pripravila policija in prikazuje najpogostejše primere, v katerih se med udeležbo v prometu znajdejo otroci, ter povedal, da občina vsem prvošolkam in prvošolcem podarja knjigo Nežno srce, ki govori o pomenu narave in okolja. Podžupanja Nada Mihajlović je prvošolce in prvošolke nagovorila na OŠ Helene Puhar in OŠ Predoslje. Podžupan Bojan Homan pa je obiskal OŠ Staneta Žagarja, ki ji je občina prav tako podarila dve kolesi za učenje vožnje.


Na prvi šolski dan je poskrbljeno tudi za varnost prvošolcev in prvošolk. Pri Svetu za preventivo in vzgojo v prometu so pripravili rumene rutice in odsevnike za večjo vidnost otrok ter plakate, letake in didaktično igro, s katero se bodo otroci lahko spoznali z varno udeležbo v prometu. Policija, Medobčinski inšpektorat ter Svet za preventivo in vzgojo v prometu bodo izvajali aktivnosti za zagotavljanje čim večje varnosti mlajših udeležencev v prometu. Prisotni bodo na šolskih poteh in v bližini vrtcev. Aktivnosti bodo izvajali tudi med šolskim letom. Več o varnosti v prometu si lahko preberete v prilogi.