Novice in predstavitev šolstva v Kranju

23. junij, 2015
Podjetništvo v osnovne šole

Aktiv ravnateljev kranjskih osnovnih šol o načrtnem spodbujanju kreativnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi

 

Aktiva ravnateljev se je udeležil tudi župan Mestne občine Kranj Boštjan Trilar, ki je v uvodu predstavil aktivnosti občine za načrtno spodbujanje ustvarjalnosti in kreativnosti med mladimi. Prvi korak k načrtnemu pristopu za dvig kreativnosti med mladimi je bil županov sprejem za mlade prebojnike, s čimer je izkazal podporo mladim, ki so bili uspešni na tekmovanjih iz različnih znanj. Projekti, ki bodo sledili, bodo namenjeni predvsem učiteljem tehničnega in naravoslovnega pouka, razrednim učiteljem ter mentorjem z najrazličnejših področij. Tako bo konec avgusta organizirana t. i. »Ustvarjalnica za učitelje«, tridnevni seminar s sodobnimi vsebinami (elektrotehnika in elektronika, modelarstvo, obdelava umetnih mas, gibanje, robotika, obdelava lesa, umetnih mas, konstruiranje, mehanizmi, energetika). Namen je, da učitelji pridobljena znanja prenesejo učencem med poukom. Aktivnosti dodatnega usposabljanja za učitelje se bodo nadaljevale tudi med šolskim letom. Načrtovanih je devet mesečnih delavnic in dve strokovni ekskurziji v visoko tehnološka podjetja v Sloveniji. Organizatorja teh aktivnosti bosta Open Lab iz Kranja in Šolski center Kranj.


V sodelovanju z Gimnazijo Franceta Prešerna, Območno obrtno-podjetniško zbornico Kranjter Šolskim centrom Kranj bodo po osnovnih šolah, ki so izrazile interes, potekali tudi podjetniški krožki kot interesna dejavnost. Predstavljene so bile aktivnosti za odprtje Kovačnice idej oziroma »coworking« prostora v Kranju. Po zgledu evropskih in tudi nekaterih slovenskih mest (Ljubljana, Kamnik, Škofja Loka) bo predvidoma jeseni v Kranju zaživela t. i. Kovačnica idej. To bodo prostori, namenjeni mladim, kjer se bodo srečevali in kovali prve podjetniške ideje, ki lažje vodijo do samozaposlitve in ustanovitve novih (start-up) podjetij. Župan Boštjan Trilar je ravnatelje seznanil, da bo kranjska občina izdelala t. i. master plan dokument, ki bo na območju občine predstavil lokacije, primerne za investiranje za določene dejavnosti. Dokument bo v pomoč in povabilo novim investitorjem, posledično pa to pomeni odpiranje novih delovnih mest in tudi priložnosti za zaposlovanje mladih.