Novice in predstavitev šolstva v Kranju

7. marec, 2013
PRIZNANJE BLAŽA KUMERDEJA

Zavod Republike Slovenije za šolstvo  vsako leto podeljuje priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti. Letošnja podelitev je bila 14. po vrsti. 6. februarja 2013 je na gradu Cekin v Ljubljani nagrado  prejel  Razvojni tim za inovacijski projekt »Opismenjevanje in razvoj čutil«  OŠ Jakoba Aljaža Kranj, ki ga sestavljajo učiteljice prvega triletja Darja Pintar, Tatjana Murovec, Emina Veselič in specialna pedagoginja Magda Štupnikar.

Priročnik Opismenjevanje in razvoj čutil je izjemen pedagoški dosežek, ki z inovativnim pristopom omogoča lažje opismenjevanje učencev v prvem izobraževalnem obdobju. Avtorice so posamezno učno uro podkrepile z vajami za razvoj vseh čutil, za razvoj stranskosti  oz. lateralnosti, koncentracije, razvijanje motorike, krepitev medsebojne strpnosti in dvig učenčeve samopodobe. Dejavnosti spodbujajo celostni razvoj učenca, socializacijo, strpnost, vztrajnost, oblikovanje kolektivov, sodelovalno učenje, govorjenje in poslušanje drug drugega ter razvoj fine motorike.
Dejavnosti, ki so jih razvile in predstavile v priročniku, učinkovito uporabljajo tudi pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki tujcev, ki se šele uvajajo v naš šolski sistem in spoznavajo naš učni jezik.
Pokazalo se je, da šolska praksa nujno potrebuje tak priročnik, saj je bila prva naklada kmalu razprodana in je že ponatisnjena. Svoje delo so predstavile tudi na mednarodni konferenci o bralni pismenosti, ki jo je organiziral Zavod RS za šolstvo na Brdu leta 2012, po študijskih skupinah in na delavnicah, ki jih same organizirajo.