Pravica do izobraževanja na domu

 Na podlagi pravice do izbire oblik izobraževanja lahko starši za otroka organizirajo izobraževanje na domu. O tem starši najkasneje do začetka šolskega leta o izobraževanju otroka na domu pisno obvestijo osnovno šolo, v katero je otrok vpisan, saj mora šola voditi dokumentacijo o izobraževanju učenca na domu.

 

Obvestilo o izobraževanju na domu mora vsebovati: ime in priimek otroka, kraj, kjer bo izobraževanje potekalo, in ime in priimek oseb(e), ki bo(do)otroka poučevala(e).