Akti

Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list, št. 80/2013)

http://www.uradni-list.si/1/content?id=114572

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej (uradno prečiščeno besedilo) Ur.l. RS, št: 12/2013,
https://www.uradni-list.si/1/content?id=111839
 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj (uradno prečiščeno besedilo) (Ur.l. RS, št. 53/2011)

http://www.uradni-list.si/1/content?id=104391

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj (Ur.l.RS, št. Uradni list RS, št. 80/2013)
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132934
 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (uradno prečiščeno besedilo) (Ur.l. RS, št. 37/2009)

http://www.uradni-list.si/1/content?id=92232

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (U.l. RS, ŠT.10/2013)
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2013275

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Ur.l. RS, št. 46/2015)

http://www.rpls.si/Predpis.aspx?id=79989&obcina=KRANJ

 

Dokumenti:

 

Program kulture v Mestni občini Kranj 2015-2020

 

Program kulture v Mestni občini Kranj 2015-2020 (novelacija), sprejet na 29. seji, dne 21.6.2017

 

Program kulture v Mestni občini Kranj 2015-2020 (novelacija 2018).