Mestna knjižnica Kranj

Mestna knjižnica Kranj je splošna knjižnica, ki deluje v občinah Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur. Namenjena je zadovoljevanju potreb prebivalcev po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju in utrjevanju pismenosti. Njeni splošni cilji zajemajo: omogočanje dostopa do gradiva in informacij ter uporabo gradiva, seznanjanje z dosežki ustvarjanja različnih kultur, posredovanje informacij lokalnega značaja ter aktivno sodelovanje pri vseživljenjskem učenju, utrjevanju bralne kulture in informacijskem opismenjevanju ter omogočanje aktivnega ter ustvarjalnega preživljanja prostega časa. Za te namene prebivalcem ponuja poleg gradiv tudi prostor in opremo.

 

 

Tako prispeva k splošnemu kulturnemu in izobrazbenemu razvoju posameznikov in socialnih skupin na območju svojega delovanja. Ob tem pa razvija tudi strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižnične dejavnosti na širšem območju Gorenjske.

 

Knjižnica izvaja tudi dodatne ali posebne naloge osrednje območne knjižnice za Gorenjsko. V skladu z zakonom izvajanje teh nalog financira Ministrstvo za kulturo RS. Naloge osrednje območne knjižnice izpolnjuje v sodelovanju z drugimi osrednjimi območnimi knjižnicami pri skupnih projektih in na območju Gorenjske v skupnih projektih z drugimi gorenjskimi splošnimi knjižnicami.


Mestna knjižnica Kranj (http://www.mkk.si/ )
Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj
Direktorica: Breda Karun
Uprava: mkk@mkk.si, 04 20 13 571
Izposoja in informacije: 04 20 13 550
Služba za izposojo in informacije: dani.jurgec@mkk.si
Služba za prireditve: nina.svetelj@mkk.si
Služba za nabavo in obdelavo gradiva: katarina.peric@mkk.si
Računovodsko administrativna služba: tina.grebenc@mkk.si