Novice in predstavitev kulture MO Kranj

11. februar, 2013
Odprtje razstave Al žlahtne kranjske tam cvetó besede

Na predvečer Slovenskega kulturnega praznika smo v Gorenjskem muzeju odprli razstavo Al žlahtne kranjske tam cvetó besede, ki je posvečena 150-letnici ustanovitve Narodne čitalnice v Kranju. Razstavo je odprla podžupanja Mestne občine Kranj Nada Mihajlovič, v kulturnem programu pa so nastopile pevke ljudskih pesmi Bodeče neže, ki delujejo v okviru Akademske folklorne skupine Ozara, in njihov predsednik Miha Kozjek.

Pri utrjevanju slovenske narodne zavesti in rabe slovenskega jezika med meščanstvom so imele pomembno vlogo čitalnice. Kranjski meščani so svojo čitalnico ustanovili 29. januarja 1863 na občnem zboru na Stari pošti, 14 let po Prešernovi smrti, a zaradi njegove veličine, je bil »spomin na pesnika dr. Franceta Prešerna čitalnici vedno svet.« Kranjska čitalnica si je štela v čast in dolžnost oživljati spomin na Prešerna in si je prizadevala uveljaviti spoznanje o njegovem pravem pomenu za slovenski preporod.


Narodne čitalnice so bile v 19. stoletju središče slovenskega kulturnega in političnega delovanja, saj so imele narodno buditeljski značaj. V njih se je zbirala napredna slovenska inteligenca. Brale so se slovenske knjige in časopisi, prirejali so družabne prireditve s slovenskimi govori, petjem, recitacijami in gledališkimi predstavami, t. i. »bèsede«.


19. stoletje je bilo za Slovence prelomno stoletje, ker so se končno zavedli, da iz ljudstva lahko postanejo Narod. A pot od Naroda do Nacije je bila še dolga.

Zapis: Jelena Justin
Foto: Barbara Kalan

 


Razstavo je odprla podžupanja Mestne občine Kranj Nada Mihajlović.

 


Avtorica razstave mag. Marjana Žibert (v ospredju)