Novice in predstavitev kulture MO Kranj

21. december, 2012
Bogastvo različnosti

V Prešernovem gledališču v Kranju je bil 13. decembra 2012 pod pokroviteljstvom veleposlaništva Črne Gore v Ljubljani in častnega konzula Črne Gore v Sloveniji Vojislava Kovača izveden kulturno-umetniški program ustvarjalcev iz Črne Gore s ciljem prikaza multikulturnosti kot ene temeljnih vrednot Črne Gore v 21. stoletju.


Veleposlanik Črne Gore v Sloveniji Ivan Milić je poudaril, da je Črna Gora zelo ponosna na svojo versko in nacionalno harmonijo, ki je, kot je rekel, ni bilo lahko ohraniti ob vseh zgodovinskih izzivih, ki smo jim bili priča na nemirnem prostoru Balkana. Zato je, pravi Milić, to tudi največji kapital te države v času priključevanja Evropski uniji.


Pesniško-glasbeni večer z naslovom Bogastvo različnosti jasno kaže na naravnanost manjšin Črne Gore, da skozi kulturo in umetniško izražanje pošljejo jasno sporočilo o potrebi negovanja različnosti, spoštovanja nacionalne in kulturne identitete in tako prispevajo k bogastvu črnogorske civilne družbe,« je izjavil dr. Derviš Beli Selhanović, direktor Centra za ohranitev in razvoj kulture manjšin Črne Gore, ki je skupaj z umetniškim društvom Morača iz Kranja pobudnik minulega dogodka.


Župan Mestne občine Kranj Mohor Bogataj je poudaril, da aktivnosti črnogorskega društva Morača skupaj s častnim konzulom Črne Gore v Sloveniji Vojislavom Kovačem in konzulatom Črne Gore v Kranju skozi spoznavanje in priznavanje črnogorskih vrednot v veliki meri prispevajo tudi k bogatenju kulturne tradicije Kranja. Ta se je kot nekdanje industrijsko središče, v katerega so prihajali delavci iz vse Jugoslavije, razvil v center kulturnih raznolikosti.
Eden od udeležencev dogodka je bil tudi književnik Zuvdija Hodžić, avtor knjige Davidova zvezda, prevedene v slovenščino pred dvema letoma.
 

Nagovor veleposlanika Črne Gore v Sloveniji Ivana Milića