Novice in predstavitev kulture MO Kranj

26. november, 2015
Izšel je Kranjski zbornik 2015

»Prvi dve besedi za novi Kranjski zbornik sta profesionalnost in strokovnost. Ne le v uredniškem odboru, na vseh nivojih.
Če ne poznamo zgodovine, ne vemo praktično ničesar. Kanj ob izdaji zbornika ponovno dokazuje, da je mesto priložnosti tudi na področju izobraževanja, zgodovine in kulture,« je uvodoma izpostavil župan Boštjan Trilar in se zahvalil vsem ustvarjalcem knjige. 

Namen publikacije je zapisovati zgodovino MO Kranj oziroma pozabi časa iztrgati dogodke in ljudi, ki so vidno prispevali k življenju in delu občine. Avtorji odstirajo preteklost (arheologija, visoki jubileji delovanja ustanov ipd.), pišejo o politiki in gospodarstvu v preteklih desetletjih ali stoletjih, predstavljajo stavbni razvoj in okolje (prav tako desetletja ali stoletja nazaj), predstavljajo pomembne osebnosti, ki so doprinesle k razvoju občine, pišejo o razvoju šolstva in športa, zdravstva, predstavljajo Kranjčane doma in po svetu. Takšna je okvirna vsebinska zasnova zbornika. Članki v Kranjskem zborniku so precej strokovni. Vedno sodelujejo ugledni avtorji, ki jim je strokovnost na področjih, o katerih pišejo, priznana tudi z doktorskimi ali magistrskimi nazivi (večinoma). Tudi zanje je sodelovanje s člankom v prestižni publikaciji, za katero velja Kranjski zbornik, priznanje, da sodijo med visoko kakovostne avtorje.


Za Kranjski zbornik 2015 je članke prispevalo 40 avtoric in avtorjev. Zbornik je nastajal 5 let z delom 10-članskega uredniškega odbora, ki ga je vodil mag. Drago Štefe, sodelovali pa so Beba Jenčič, mag. Janez Kopač, Nives Križnar, Nada Bogataj Kržan, Viljem Leban, dr. Nika Leben, Matevž Oman, mag. Barbara Ravnik in mag. Franc Rozman.


Kot je povedal predsednik uredniškega odbora mag. Drago Štefe, kranjska občina že 55 let skrbi za to, da ne gredo v pozabo dogodki, podatki in ljudje, ki so prispevali k njegovemu razvoju. »Mnogo novih stvari, spoznanj je objavljenih samo v Kranjskem zborniku. Zato je tako pomemben ne le za Kranj, temveč tudi širše.« Posebej je omenil zaslužne posameznike, da je publikacija nastala in ohranila tako dolgo periodiko ter kakovost, med njimi Franca Puharja, dr. Ceneta Avguština, dr. Jožeta Žontarja (ml), dr. Milana Sagadina, mag. Stanka Šimenca in prof. dr. Borisa Paternuja.


Likovna rešitev na ščitnem ovitku je delo akademskega slikarja Zmaga Puharja. Tehnično uredniško delo je imenitno opravil Marijan Ajdovec. Priprava za tisk in visoko kakovostni tisk in vezava sta delo Tiskarne Jagraf iz Trboj in vodje del Luka Jagodica.
Vsebino enajste knjige Kranjskega zbornika je zanimivo in zgoščeno predstavila mag. Barbara Ravnik. Predstavitvi je poudarek in težo dal tudi mag. Viktor Žakelj, ki je sicer za zbornik napisal uvodni članek, v katerem nas je opomnil na nekaj zgodovinskih mejnikov prejšnjega stoletja, ko sta se dogodili dve svetovni vojni in so se začele družbene spremembe, ki segajo v današnje dni, se razraščajo in spreminjajo podobo Evrope, kot jo poznamo, in s tem tudi mikro okolje, kjer živimo.  Njegovo sporočilo današnjemu Kranju pa je, naj z optimizmom zremo v prihodnost in mobiliziramo ter optimiziramo vse, kar lahko, da bomo preživeli na tisočletnem skalnem pomolu.

Predstavitev knjige so z glasbo pospremili klarinetisti Glasbene šole Kranj, Domen Kos, Žiga Zupanc, Drejc Flajnik in Jan Šifrer pod mentorstvom profesorja Mitje Maroška. Dogodek je povezovala Katja Tratnik.
 

 

 

 

 


Foto Ines Zabret: