Novice in predstavitev kulture MO Kranj

23. februar, 2015
Mednarodni dan maternega jezika

V soboto, 21. februarja, obeležujemo mednarodni dan maternega jezika. Mednarodni dan maternega jezika je razglasila Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) leta 1999. Namen obeležitve tega dne je spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti ter večjezičnosti, razvoj zavesti o različnih jezikovnih in kulturnih tradicijah po vsem svetu ter spodbujanje solidarnosti, ki temelji na razumevanju, strpnosti in dialogu. Ministrstvo za kulturo je pred  mednarodnim dnevom maternega jezika občinam poslalo pobudo, da se vključimo v promocijo branja. Med aktivnostmi so predlagali, da v petek, 20. februarja 2015, otrokom v vrtcih preberemo kakšno zgodbo. Župan Boštjan Trilar je pri tem videl možnost, da se sodelavci v upravi aktivno in z zgledom vključimo tako, da v vrtcih preberemo pravljico, basen, pesmico. Tako smo 20. februarja 2015, sodelavci Polona, Igor, Ines, Janez, Tanja in Daša  kot promotorji branja v gosteh v vrtcih na območju mestne občine Kranj.

 

Ines Zabret v vrtcu Čira Čara