Novice in predstavitev kulture MO Kranj

23. januar, 2013
V Mestni hiši Kranj mednarodna razstava Totalitarizem v Evropi

Študijski center za narodno spravo in Gorenjski muzej sta 17. januarja 2013 v Mestni hiši v Kranju odprla mednarodno razstavo Totalitarizem v Evropi. Razstava je rezultat mednarodnega sodelovanja s člani Platforme evropskega spomina in vesti ter javnih in nevladnih institucij in organizacij, ki preučujejo dediščino totalitarizma v Evropi.

 

Njihov skupni cilj je ozavestiti in izobraziti javnost o najhujših zločinih, ki so jih v Evropi v 20. stoletju zagrešile totalitarne diktature. Njihov namen je preprečiti ponovni vzpon katerekoli oblike absolutne oblasti v prihodnosti. Razstava je zasnovana kot album, posvečen državam, ki so trpele pod enoumnimi režimi.


Odprtja razstave sta se udeležila podžupana Mestne občine Kranj Dare Jarc, ki je imel otvoritveni govor, in Bojan Homan. Razstave so se poleg strokovnjakov s področja zgodovine udeležili tudi vidni predstavniki državne politike. Andreja Valič Zver, direktorica Študijskega centra za narodno spravo, v katerem so pripravili slovenski del razstave, je dejala, da je ideja o tovrstni mednarodni predstavitvi tlela že od leta 2008. Takrat je namreč nastala pobuda o ustanovitvi Platforme evropskega spomina in vesti, ki so jo leto za tem podprli v evropskem parlamentu, ustanovljena pa je bila leta 2011 v Pragi. Vanjo so vključene različne vladne in nevladne institucije, tako iz nekdanjih komunističnih držav kot držav, ki so se srečevale z različnimi totalitarizmi.


Na razstavi sodeluje sedem držav s panoji, ki vsebujejo statistične podatke o civilnih žrtvah zločinov, zagrešenih po ukazu vodstev totalitarnih režimov. Vsaka država je prispevala po dva panoja, Slovenija pa je edina izmed njih, kjer smo imeli tri totalitarizme. Mednarodna razstava bo v Mestni hiši na ogled do 14. februarja 2013, nato bo razstava potovala najprej v Prago, Berlin, Varšavo, Bruselj in druga evropska mesta.

 


Z odprtja razstave