Novice s področja prometa

04.08.2017
Kranj, 3. avgust 2017 - MO Kranj nadaljuje z urejanjem varnejših šolskih poti in cestnih odsekov. Predvidoma v ponedeljek, 7. avgusta 2017, bodo pričeli z deli na odseku v Spodnji Besnici. V času del na cestišču je predvidena delna zapora ceste, ki pa bo po zagotovilih izvajalca minimalno vplivala na promet na območju. Varnejšo šolsko pot za šolarje v Spodnji Besnici (in seveda ostale pešce) bodo zagotovili ...
01.08.2017
Kranj, 1. avgust 2017 - Danes so stekla gradbena dela preureditve križišča ob kranjskem sodišču, ki bo po načrtih v krožišče preurejeno že septembra letos. Promet bo v času gradbenih del potekal po enem pasu, v drugi polovici avgusta je zaradi preplastitve z asfaltom načrtovan en dan popolne zapore cestišča, o kateri pa bo MO Kranj naknadno pravočasno še obvestila. Kot je pojasnil Boštjan Trilar, župan ...
03.07.2017
Mestna uprava Kranj bo s 3. julijem 2017 pričela z vsemi aktivnostmi, ki jih predvideva nov odlok, ki ureja promet v Kranju in okolici. Tako bo tega dne pričela delovati začasna pisarna, v kateri bodo lahko meščani in meščanke vsak delavnik med 10. in 17. uro oddali vlogo za pridobitev novih dovolilnic, s katerimi bodo še naprej lahko dostopali do svojih objektov v mestnem jedru. Trenutno je v obtoku ...
01.06.2017
Predvidoma v začetku julija 2017 bodo izvedena dela na cestišču v Mavčičah, in sicer pri podružnični šoli. Urejeni bosta dve avtobusni postajališči, ki bosta poskrbeli za varnejše pristopanje v avtobus in pa varnejše čakanje na prihod le-teh. Doslej je namreč najranljivejša skupina udeležencev v prometu, predvsem so med njimi šolski otroci, na avtobus čakala na cestišču. Hkrati bo MO Kranj tudi v bližini ...
01.06.2017
S 1.6.2017 je Medobčinsko redarstvo Kranj pričelo s testnim spremljanjem hitrosti z radarjem, ki bo izmenično nameščen v enega izmed treh (kasneje štirih) postavljenih ohišij na varnostno najbolj obremenjenih lokacijah, ob šolskih poteh. Cilj je preveriti dejanske hitrosti na izbranih lokacijah ter preveriti učinkovitost dosedanjih aktivnosti za umiritev prometa. Na vseh lokacijah bodo potekale 14-dnevne ...
19.05.2017
Celotna prometna strategija Mestne občine Kranj (v nadaljevanju CPS MOK), strateški dokument za razvoj trajnostne mobilnosti, se zaključuje. S sodelovanjem strokovnjakov in prebivalcev MOK smo pridobili celovitejši vpogled v obstoječe stanje prometa v MOK, kar je bilo v pomoč pri naboru ukrepov za aktivnosti v prvih petih letih izvajanja strategije, tj. leta sprejema 2017 do leta 2022. Celostna prometna ...