Novice s področja prometa

01.06.2017
Predvidoma v začetku julija 2017 bodo izvedena dela na cestišču v Mavčičah, in sicer pri podružnični šoli. Urejeni bosta dve avtobusni postajališči, ki bosta poskrbeli za varnejše pristopanje v avtobus in pa varnejše čakanje na prihod le-teh. Doslej je namreč najranljivejša skupina udeležencev v prometu, predvsem so med njimi šolski otroci, na avtobus čakala na cestišču. Hkrati bo MO Kranj tudi v bližini ...
01.06.2017
S 1.6.2017 je Medobčinsko redarstvo Kranj pričelo s testnim spremljanjem hitrosti z radarjem, ki bo izmenično nameščen v enega izmed treh (kasneje štirih) postavljenih ohišij na varnostno najbolj obremenjenih lokacijah, ob šolskih poteh. Cilj je preveriti dejanske hitrosti na izbranih lokacijah ter preveriti učinkovitost dosedanjih aktivnosti za umiritev prometa. Na vseh lokacijah bodo potekale 14-dnevne ...
19.05.2017
Celotna prometna strategija Mestne občine Kranj (v nadaljevanju CPS MOK), strateški dokument za razvoj trajnostne mobilnosti, se zaključuje. S sodelovanjem strokovnjakov in prebivalcev MOK smo pridobili celovitejši vpogled v obstoječe stanje prometa v MOK, kar je bilo v pomoč pri naboru ukrepov za aktivnosti v prvih petih letih izvajanja strategije, tj. leta sprejema 2017 do leta 2022. Celostna prometna ...
19.05.2017
Kolesarji sodijo med najbolj ogrožene udeležence cestnega prometa. V nesrečah so zelo pogosto poškodovani, mnogo pa je bilo letos tudi že (nevarnih) situacij, ki so te udeležence doletele med vožnjo kolesa. V nekaterih primerih po lastni, v drugih pa po krivdi ostalih udeležencev. Mestna občina Kranj je v zadnjem letu veliko pristopila k širitvi varne kolesarske mreže na območju Kranja. Poleg tega ...
21.04.2017
To boste slišali, če boste od ponedeljka, 24. aprila 2017, poklicali na telefonsko številko 031 383 700 . Mestna občina Kranj bo namreč tako prebivalcem mestnega jedra kot tudi tukajšnjim obiskovalcem ponudila brezplačni prevoz na klic, ki smo ga poimenovali Kranvaj (združeno iz besed Kranj in tramvaj). Kranvaj izvaja prevoz po prilagodljivem voznem redu, kjer se čas in relacija vožnje oblikujeta glede ...
30.03.2017
Po tem ko se je vodstvo Mestne občine Kranj že sestalo s predstavniki mestnih krajevnih skupnosti Zlato polje, Planina, Huje, Primskovo, Bratov Smuk, Vodovodni stolp in z ljudsko iniciativo iz mestnega središča, se je danes sestalo tudi s predstavniki Krajevne skupnosti Center. V vmesnem času pa so se predstavniki mestne uprave večkrat in posamično sestali tudi z podjetniki, ki poslujejo v starem mestnem ...