Novice s področja prometa

05.10.2016
Kranj: O mirujočem prometu in idejah za rešitve na javni delavnici. ”Avtomobilov je preveč, a za uvajanje novih prometnih režimov si bomo vzeli potreben čas,” je skupno sporočilo udeležencev delavnice o prometnem režimu na javnih parkirnih površinah v Mestni občini Kranj. Kranj, 4. oktober 2016 – Mestna občina Kranj je pripravila prvo javno delavnico na temo spreminjanja ...
27.09.2016
Pameten in učinkovit prometni sistem je ključen za delovanje sodobne družbe, saj ji omogoča gospodarski in družbeni razvoj. V mestih z vzpostavljeno trajnostno mobilnostjo je lepše in lažje živeti, ker ta omogoča aktivno mobilnost. V želji po vzpostavitvi bolj privlačnega življenja v našem mestu, je Mestna občina Kranj pričela s pripravo celostno prometne strategije, v kateri je trajnostna mobilnost ...
08.09.2016
Mesta so bila ustvarjena za ljudi. Po industrializaciji pa so rasla skupaj s številom delovnih mest, temu pa so za potrebe cestne infrastrukture morali prilagoditi prostorsko zgradbo mesta in jo hkrati okrnili za bivanje in delovanje prebivalcev. Postala so polna hrupa, škodljivih emisij v ozračju in oropana zelenih površin. V začetku so tako prevladovali tradicionalni načini načrtovanja prometa, ki ...
03.09.2016
Mestna občina Kranj pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS). CPS je strateški dokument, s katerim želimo zagotoviti trajnostno in celostno načrtovanja prometa na območju celotne občine in posledično zagotoviti višjo kvaliteto bivanja prebivalcev. Cilji izdelave strategije so podrobna analiza stanja in časovno ter finančno načrtovanje ukrepov za izboljšanje prometne ureditve. Celostno prometno ...
26.08.2016
V dvorani Kolpern, v muzejskem območju Stare Save na Jesenicah, je 25. avgusta 2016 potekalo izobraževanje redarjev in inšpektorjev občinskih in medobčinskih inšpektoratov in redarstev Slovenije. Udeleženci so se seznanili z izboljšavami računalniškega programskega produkta »Prekrškovni organ«, ki je delo podjetja Inpores in je kot spletna verzija namenjen za vodenje prekrškov ih ...
05.08.2016
Zahodno od osnovne šole Simona Jenka in severno od Ulice XXXI. divizije je Mestna občina Kranj uredila novo javno parkirišče. Začrtanih je 31 javnih parkirnih mest. S tem se v Šorlijevem naselju, enem starejših sosesk v Kranju, blaži pomanjkanje parkirnih mest. Vrednost opravljenih del je 60.580 evrov.