Novice s področja prometa

19.04.2019
Po pridobitvi dovoljenja s strani DRSI pričnemo z deli na terenu. Dela, ki bodo potekala ob polovični zapori ceste, bodo ob ugodnem vremenu zaključena do prve polovice junija 2019. Dva odseka na regionalni cesti smo uredili že lani, na odseku, ki ga urejamo letos, pa bo zgrajen podporni zid in pločnik v dolžini 320 metrov. Po informacijah, s katerimi razpolagamo, bo v kratkem objavljen razpis za izbor ...
14.04.2019
Izdali smo dovoljenje za zaporo dela občinske ceste in soglasje za postavitev prometne signalizacije na občinskem cestnem omrežju v Bitnjah. Iz narave postopka pridobitve vseh uradnih dovoljenj za spremembo prometne ureditve na tem območju državne ceste sledi, da je - po pridobljenem dovoljenju s strani MO Kranj -, končno odločbo DRSI pričakovati v naslednjem tednu, spremembo prometnega režima v tem ...
08.04.2019
Mestna uprava Kranj je v sodelovanju z Gasilsko reševalno službo Kranj v letu 2017 ustanovila skupino za pregled in obnovitev intervencijskih poti na območju mestne občine Kranj. Cilj skupine je pregledati območje mestne občine Kranj ter skladno z 9a. členom Pravilnika o požarnem redu (Ur. l., št. 52/07, 34/11 in 101/11) obnoviti intervencijske poti z namenom zagotoviti večjo varnost občanov in zmanjšati ...
04.04.2019
Kranj, 4. april 2019 – Predvidoma po 15. aprilu se pričnejo gradbena dela na območju novega krožišča v Bitnjah. Večina del bo opravljena ob polovični zapori – usmerjanje prometa ročno ali s pomočjo semaforjev, zato obvozi ne bodo potrebni. Večino časa bo tako promet potekal dvosmerno, bo pa občasno prihajalo tudi do krajših delnih in popolnih zapor, predvsem pri izvedbi prekopov ...
03.04.2019
Kranj, 3. april 2019 - Mestna uprava Kranj je danes na novinarski koferenci predstavila novosti, ki jih prinaša sistem KRsKOLESOM in druge ukrepe, ki bodo pripomogli k bolj varnemu kolesarjenju na območju Kranja in okolice. Podžupan Mestne občine Kranj Janez Černe je pojasnil, da sistem v novi sezoni prinaša kar sedem dodatnih postaj ter 24 navadnih in 16 električnih novih koles. Tako bo razširjeni ...
03.04.2019
Glede na vreme in napoved vas obveščamo, da bo Zavod RS za varstvo naravo, od danes, 3. 4. 2019, do petka, 5. 4. 2019, vsak večer med 19. in 23. uro ponovno zapiral cesto mimo Bobovka. Verjetno bo to zadnja zapora letos, končno odločitev pa bodo sprejeli po analizi prehajanja dvoživk.