Novice s področja prometa

29. junij, 2019
Zapora v smeri Britofa

S 1. julijem 2019 je zaradi gradbenih del predvidena sprememba prometne ureditve v krožišču Primskovo. Zaprli bodo krak ceste za smer proti Britofu. Promet bo tako preusmerjen preko uvoza mimo Mercator centra, mimo križišča s Cesto Jaka Platiše ter križišča z Ulico Janka Puclja in Mirka Vadnova. V času zapore bo promet iz smeri Britofa potekal mimo avtohiše Vrtač in Mercator centra, tovorna vozila (največja dovoljena masa 7,5 ton) pa bodo preusmerjena preko Primskovega in mimo Brda pri Kranju.
 
Predvidoma 17. julija 2019 bodo zaprli vozni pas za smer proti Qlandiji, vozni pas iz smeri Qlandije proti Šenčurju bo odprt. Promet bo mogoč iz smeri proti centru Kranja, iz smeri centra Kranja proti Šenčurju (ne v smeri proti Qlandiji in Britofu) ter iz smeri Qlandije proti Šenčurju (ne pa tudi v smeri proti centru Kranja). Mestna občina Kranj bo proučila študijo za podaljšanje prometnega pasu v križišču Ceste Jaka Platiše ter podaljšanje intervalov semaforja.
 
Policijska postaja Kranj bo po zaprtju kraka proti Britofu spremlja promet na obvoznih cestah in po potrebi nudila pomoč udeležencem v prometu (fizično urejanje ob konicah). Od 17. julija 2019 (ob zaprtju ceste proti Qlandiji) bodo prometni policisti  fizično (po potrebi) urejali promet v jutranji (med 7.00 in 8.30) in popoldanski ( med 14.30
in 17.00) konici v križišču s Cesto Jake Platiše oziroma v križišču, kjer je pričakovati zastoje.
 
Zapori naj bi predvidoma  trajali do začetka šolskega leta.
 
Medobčinski redarji bodo skupaj s policisti Policijske postaje Kranj, če bo potrebno, tudi fizično urejali promet na križiščih.