Novice s področja prometa

14. junij, 2013
Parkirišče pri delavskem domu v Kranju - informacija za javnost

Lastniki parkirišča med Delavskim domom in občinsko stavbo so po poteku pogodbe z Mestno občino Kranj začeli uveljavljati svoje pravice iz naslova lastništva in so parkirišče dali v upravljanje zasebniku. Ker so štiri parkirišča na javni površini, se je občina z upravljavci parkirišča dogovorila o menjavi, tako da se bo režim parkiranja v modri coni nadaljeval za štiri parkirišča v delu direktno s Slovenskega trga proti Delavskem domu kot nepretrgana poteza obstoječe modre cone in kot je razvidno iz skice.

 

Modra cona je označena z modro barvo.