Novice s področja prometa

31. januar, 2018
V Kranju nad parkiranjem odslej bedijo tudi nadzorniki parkirišč

V Kranju skladno z novim odlokom o pravilih v cestnem prometu na območju mestne občine Kranj parkirišča odslej pregledujejo tudi nadzorniki parkirišč. Voznikom, ki ne bodo plačali parkirnine ali pa jo bodo pozabili podaljšati, bodo po novem namesto globe v prvih dneh prekrška omogočili plačilo celodnevne parkirnine za 12 EUR.  Uporabnik, za katerega je bilo ugotovljeno, da nima plačane parkirnine in ga je nadzornik obvestil, da bo zoper njega uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine, lahko v osmih dneh od prejema obvestila o neplačilu parkirnine na vozilu plača parkirnino v višini 12 evrov. V primeru plačila zneska celodnevne parkirnine nadzornik ne poda predloga za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine.

 

Globa za prekršek se ne spreminja in znaša 80 evrov oziroma 40 evrov, če se jo plača v osmih dneh, kot to določa Zakon o prekrških.