Novice s področja prometa

25. oktober, 2016
Kranj: Ukrepi proti prevelikim hitrostim motornih vozil v naseljih

Prve statistične meritve hitrosti pri osnovni šoli na Ulici Staneta Žagarja so pokazale, da vsak četrti voznik pelje prehitro. Na prvi šolski dan je nekdo po tej mestni ulici drvel s 97 kilometri na uro.
 
Mestna občina Kranj se je odločila, da bo preverila spoštovanje omejitev hitrosti v naseljih na območju občine. Še zlasti so tu v ospredju odseki cest v bližini šol, saj želimo zagotoviti čim večjo varnost v prometu najranljivejšim udeležencem, to so otroci. Prvi ukrep so statistične meritve hitrosti in prva lokacija, kjer se te meritve opravljajo je na Cesti Staneta žagarja v bližini osnovne šole. Cesto Staneta Žagarja na njenem zahodnem delu prečka šolska pot in tako smo na prehodu šolske poti preko Ceste Staneta Žagarja namestili ohišje za stacionarni radar. Namen je, da statistično merimo hitrosti na tem odseku. Naj dodamo, da smo letos poleti z namenom povečanja varnosti hitrost vožnje na navedenem delu ceste omejili na 40 km/h.


Obdelali smo statistične podatke izmerjenih hitrosti za obdobje med 25. avgustom in 8. septembrom 2016. Ugotovitve so naslednje:
•         V tem času, 15 dni, je bila zabeležena hitrost 84.542 vozil oziroma v povprečju 5635 vozil dnevno.
•         Nad 40 km/h je v tem času vozilo kar 21.392 vozil oziroma 1426 vozil dnevno.
•         Povprečno je dnevno prekoračilo dovoljeno hitrost 40 km/h kar 27 % vozil oziroma vsako četrto vozilo.
•         Največja hitrost je bila kar 106 km/h.
•         Na prvi šolski dan je bila najvišja hitrost 97 km/h.
•         Število prekoračitev hitrosti se dnevno znižuje, in sicer je 25. avgusta 2016 kar 38 % vozil vozilo hitreje od predpisanih 40 km/h, 8. septembra 2016 pa 20 %. Še vedno je to vsaki peti, vendar trend kaže na zniževanje.
 
Predvidoma do konca oktobra 2016 bomo ohišje za stacionarni radar namestili v bližini šole v Mavčičah, v nadaljevanju pa še v bližini OŠ Žabnica in OŠ Franceta Prešerna v Kranju. Radar je MO Kranj najela in ga bomo premikali po lokacijah. Statistični podatki o meritvah hitrosti motornih vozil bodo osnova za nadaljnji program ukrepov proti prevelikim hitrostim v naseljih in za spoštovanje omejitev, kot narekuje prometna signalizacija.