Novice s področja prometa

1. junij, 2017
pixel
Tudi v Mavčičah nadaljujemo z aktivnostmi za povečanje prometne varnosti

Predvidoma v začetku julija 2017 bodo izvedena dela na cestišču v Mavčičah, in sicer pri podružnični šoli. Urejeni bosta dve avtobusni postajališči, ki bosta poskrbeli za varnejše pristopanje v avtobus in pa varnejše čakanje na prihod le-teh. Doslej je namreč najranljivejša skupina udeležencev v prometu, predvsem so med njimi šolski otroci, na avtobus čakala na cestišču. Hkrati bo MO Kranj tudi v bližini teh novih postajališč - v naslednjem mesecu - testno merila hitrosti z radarjem.

Z deli na samem cestišču so že pričeli, delna zapora že poteka, kratka polna zapora cestišča (dan ali dva) je predvidena v času asfaltiranja, torej v drugi polovici junija 2017. Če bo vreme dopuščalo, bosta postajališči zgrajeni do julija 2017. Dela, ki jih izvaja Hafner Boštjančič d.o.o. iz Srednjih Bitenj, so ocenjena na 48.796,06 EUR (z DDV), nadzor del pa izvaja Domplan d.d.

Med aktivnostmi MO Kranj za umiritev prometa v Mavčičah, so že nameščene tehnične ovire pri vstopu v naselje, o katerih smo iz MO Kranj že poročali, na podlagi želja občanov in zaznanih potreb, pa bo v Mavčičah ponovno nameščeno ohišje za radar, ki je bilo vandalizirano – uničeno. V to ohišje bo v času načrtovanih testnih meritev, torej vse do 1.8.2017, nameščen radar, ki bo v testnem 14-dnevnem obdobju pokazal tako na hitrosti vožnje na šolski poti v Mavčičah, kot tudi na učinkovitost dosedanjih aktivnosti za umiritev prometa. Ohišje za radar bo nameščeno neposredno v bližini avtobusnega postajališča, ki se ureja, torej predvidoma po ureditvi postajališč.