Novice s področja prometa

30. marec, 2017
Mestna občina Kranj nadaljuje z usklajevanji pri sprejemu Odloka o pravilih cestnega prometa v Kranju

Po tem ko se je vodstvo Mestne občine Kranj že sestalo s predstavniki mestnih krajevnih skupnosti Zlato polje, Planina, Huje, Primskovo, Bratov Smuk, Vodovodni stolp in z ljudsko iniciativo iz mestnega središča, se je danes sestalo tudi s predstavniki Krajevne skupnosti Center. V vmesnem času pa so se predstavniki mestne uprave večkrat in posamično sestali tudi z podjetniki, ki poslujejo v starem mestnem jedru.
 
Mestna občina Kranj tako izpolnjuje svojo zavezo, da bo še pred sprejetjem odloka poskrbela za čim večji konsenz, pri čemer velja omeniti, da vseh želja in predlogov ne more upoštevati. Še več: glede na krajevne skupnosti so si predlogi tudi medsebojno nasprotujoči, zato je nujno poiskati rešitev, ki bo zadovoljila najširši krog uporabnikov. Danes se je vodstvo Mestne občine Kranj sestalo tudi s predstavniki krajevne skupnosti Center. Večina predlog tukajšnje krajevne skupnosti je Mestna občina Kranj že upoštevala pri pripravi drugega branja odloka, zato je lahko danes le potrdila večino predlaganih sprememb.
 
Iz vsega povedanega na sestankih je razvidno, da ima odlok več podpore kot nasprotovanj. Obenem je razvidno, da so mnogi med njimi imeli zavajajočo predstavo o tem, kaj vse prinaša predlagani odlok. Po predstavitvi vsebine je odlok kot že povedano naletel na večjo podporo. Pri tem velja omeniti, da so predstavniki mestnih krajevnih skupnosti Mestno občino Kranj pozvali k čimprejšnjemu sprejetju odloka in zagotovitvi dodatnih parkirnih mest za stanovalce. Več parkirnih mest si želijo tudi v Krajevni skupnosti center. Spomnimo, da smo že od lanskega leta bogatejši za parkirišče Stara Sava, ki omogoča parkiranje kar 300 vozilom tako obiskovalcev kot stanovalcev.  Mestna občina Kranj je že v letošnjem proračunu zagotovila sredstva za širitev novih parkirnih mest na območju vzhodnega dela starega Kranja. Parkirišče Huje bo bogatejše za nekaj manj kot 100 parkirnih mest. Še 40 pa jih predvidevamo v letošnjem letu na parkirišču Stara Sava.  Odlok o urejanju prometa daje prednost stanovalcem. Za podjetnike, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, na javnih parkiriščih z novim odlokom ne bo več prostora. Ocenjujemo, da se bo na nekaterih območjih sprostilo tudi do 25 % parkirnih prostorov.

Mestna občina Kranj poudarja, da predlagan odlok nadomešča zastarel in nepraktičen odlok v korist vseh prebivalcev in ne samo ene ciljne skupine. Tudi v prihodnosti bo svoje delovanje usmerjala za dvig kakovosti življenja celotnega prebivalstva. Prav s tem namenom se v prvih pomladnih dneh uvajajo tudi številne storitve, ki bodo pomembno prispevale k večji in bolj učinkovitosti mobilnosti. Sistem KRsKOLESOM, ki bo začel delovati 8. aprila 2017, bo omogočal izposojo koles, prevoz na klic bo od sredine aprila nudil brezplačen prevoz po širšem območju mestnega jedra. Kranj pa se pripravlja tudi na izposojo električnih avtomobilov.