Novice s področja prometa

19. februar, 2014
USTAVITE SE. VLAK SE NE MORE.

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa izvaja nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo - USTAVITE SE. VLAK SE NE MORE. Prečkajte železniško progo varno na nivojskih prehodih.

 

Akcija za večjo varnost na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo, ki je opredeljena v Resoluciji nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022, poteka med 17. in 28. februarjem 2014. V okviru preventivne akcije aktivno sodelujejo: Slovenske železnice, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (Direktorat za infrastrukturo, IRSPEP, DRSC), občine (občinski SPV-ji, občinska redarstva), Policija, ZZŠAM, AMZS in Javna agencija za železniški promet.

 

Problematika varnosti cestnega prometa na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo je povezana predvsem z neupoštevanjem prometnih pravil in v nekaterih primerih z nizko kulturo in predrznostjo udeležencev v cestnem prometu. Posledice takšnega obnašanja so prepogoste prometne nesreče oz. izredni dogodki na nivojskih prehodih, ki imajo hude posledice tako za posameznike kakor tudi za družbo kot celoto. Pri tem prednjačijo nesreče pretežno na pasivno zavarovanih nivojskih prehodih kategoriziranih in nekategoriziranih lokalnih cest preko železniških prog, ki so pogosto neustrezno ali pomanjkljivo označeni (neskladna, manjkajoča prometna signalizacija). Potrebno je poudariti, da razlikujemo aktivno in pasivno zavarovane nivojske prehode. Slednji so označeni oziroma zavarovani zgolj s prometnimi znaki, ki opozarjajo na nevarnost in na približevanje nivojskemu prehodu.

 

S programom aktivnosti za povečanje varnosti na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo, ki po vsebini ostaja podoben prejšnjim, želijo različni državni organi in nevladne organizacije s točno določenimi ukrepi vplivati na večjo varnost udeležencev na nivojskih prehodih. Namen akcije je vplivati na vedenje voznikov in drugih udeležencev cestnega prometa ter posredno zmanjšati število prometnih nesreč in njihovih posledic na nivojskih prehodih.

 

Kljub ambicioznim infrastrukturnim projektom države na področju modernizacije in nadgradnje nivojskih prehodov ceste čez železniško progo, ki so predvideni v letošnjem in naslednjem letu, je potrebno še naprej osveščati javnost glede doslednega upoštevanja prometne signalizacije (npr. »Andrejev križ«, izmenično utripajoče rdeče luči na svetlobnem znaku, spuščanje zapornic, polzapornic itd.) in s tem povezanega odgovornega ter preudarnega ravnanja udeležencev v cestnem prometu.

 

V sklopu preventivne akcije so pripravili novo izdajo preventivne brošure Ustavite se. Vlak se ne more., ki osvešča udeležence v cestnem prometu o pravilnem in odgovornem ravnanju na nivojskih prehodih.

 

Več o akciji si lahko preberete v zloženki in programu aktivnosti.